Řada firem stále spoléhá na to, že jejich systémy fungují desítky let a raději do nich příliš nezasahují. A to navzdory tomu, že rychlý a spolehlivý chod dotyčných aplikací je zásadní pro fungování jejich byznysu. Opačný názor na to mají IT manažeři předních světových firem, pro které znamená modernizace stávajících systémů rychle návratnou investici, která se prakticky okamžitě projeví na větší efektivitě práce zaměstnanců, rychlejším růstu společnosti a ve finále i větší spokojenosti zákazníků.

MoroSystems: Modernizace zastaralých systémů

Podle průzkumu společnosti Avanade se 69 % dotazovaných IT manažerů z celého světa domnívá, že modernizace legacy systémů může zvýšit roční výnosy o více než 14 %. V praxi to u velkých korporací znamená zvýšení obratu zhruba o miliardu dolarů ročně.

Dalším přínosem je snížení provozních nákladů podniku, a to o více než 13 %. Zároveň většina (80 %) oslovených IT specialistů upozorňuje na to, že odklad modernizace interních systémů negativně ovlivní dlouhodobý růst jejich organizace.

Nakonec dvě třetiny (65 %) dotazovaných si myslí, že zastaralé systémy a historické technologické přístupy nejsou vhodné pro řešení nových potřeb digitálního věku.

Modernizujte dřív, než bude pozdě

Historie přitom potvrzuje obavy dotazovaných IT specialistů. Incidenty některých světových firem ukazují, že zastaralé systémy mohou zapříčinit celou řadu problémů. Například softwarová chyba v Deutsche Bank zabránila tomu, aby některé potenciálně podezřelé transakce byly označeny a předány příslušným úřadům. Dále společnost Equifax oznámila kybernetický bezpečnostní incident, který postihl 143 milionů spotřebitelů. Tento počet nakonec vzrostl na 148 milionů – téměř polovinu obyvatel USA a 56 % dospělých Američanů.

Zastaralé systémy ale pro firmu nejsou jen bezpečnostním rizikem. Mezi další typické problémy patří ztráta konkurenceschopnosti, potažmo zákazníků a podílu na trhu. Dalším významným projevem je nízká produktivita zaměstnanců, kteří musí pracovat s pomalým, nestabilním IT systémem. To se projevu nejen vysokými náklady na údržbu, ale také omezením či nemožností adoptovat nové technologie jako umělá inteligence, analýza velkých dat nebo cloudové služby. Takový stav může zároveň odradit odborníky, kteří chtějí s moderními technologiemi pracovat.

Přechod do cloudu nemusí být strašákem

Podle reportu společnosti Forrester většina organizací (64 %) vidí výhody v přechodu na cloud, i když tak dosud neučinily. Největší obavy mají o bezpečnost (35 %), z migrace samotné (35 %) a o bezpečnost svých dat (25 %). Nicméně například průzkum společnosti Atlassian tyto obavy vyvrací – zástupci firem zde například uvádějí jako argument pro cloud posílení bezpečnosti (28 %) a urychlení tempa inovací (21 %), nižší náklady na infrastrukturu a snazší údržbu systému.

Nakonec samotný proces migrace do cloudu nemusí být pro firmu takovou zátěží, jak si mnoho šéfů a managementu představuje. Pokud mají pro přechod ze stávající on-premise infrastruktury vhodného technologického partnera, mohou celý proces zvládnout v řádu měsíců (nikoliv let, jak se občas mylně uvádí). Většinou probíhá v jasně definovaných krocích, od analýzy, případného vytvoření PoC (Proof of Concept) pro otestování záměru, až po migraci samotnou. Takovým způsobem lze uskutečnit i migraci skutečně složitých řešení, jako jsou transakční systémy. V MoroSystems jsme takovou migraci provedli například pro společnost AEVI. Do Atlassian cloud jsme pak pomohli společnostem Sazka, Czech News Center, Česká Zbrojovka či Kajot.

Zkušenosti ukazují, že pokud se nepodcení příprava, ani zpětná vazba uživatelů, jsou rizika přechodu do cloudu minimální. Přínosem pak nejsou jenom úspory, ale vyšší spolehlivost systému, bezpečnost i prakticky neomezený prostor pro růst.

e-book ke stažení   Zaujalo Vás toto téma? Pak pro vás máme připravený celý e-book, který si můžete stáhnout zdarma.