Zadavatelé vývoje softwaru bývají skeptičtí vůči agilním dodávkám softwaru. Často jsou důvodem historické zkušenosti s dodavateli, kteří agilitu předstírali. Výsledkem byl chaos, nedokončené nebo neužitečné projekty.

MoroSystems: Agilní vývoj

V MoroSystems využíváme agilní proces pro doručování užitečných IT řešení. Tento proces nám i zákazníkům umožňuje rychle začít tvořit, iterovat nad rozpracovaným dílem nikoli nad vymazlenou dokumentací, měnit priority a přizpůsobovat výsledné dílo aktuálním potřebám uživatelů i zákazníka.

Agilita není chaos. Agilita je mindset a současně systém, který provází vývojové týmy doručením skutečně užitečných řešení.

Agilní ceremonie vedoucí k užitečným IT řešením

Systém, který v MoroSystems využíváme k řízení nejen softwarových projektů.

Sprint Planning

 • kdy: jednou za 2 týdny
 • kdo: vývojový tým a Product Owner
 • účel: naplánovat obsah dalšího sprintu a revidovat roadmapu

Sprint Review & Demo

 • kdy: jednou za 2 týdny
 • kdo: vývojový tým a Product Owner, případně jiní stakeholdeři zákazníka
 • účel: prezentace výsledků uplynulého sprintu a získání zpětné vazby, sdílení stavu byznysu a jeho výhledu

Sprint Retrospective

 • kdy: jednou za 2 týdny (ideálně hned po review)
 • kdo: vývojový tým a Product Owner
 • účel: dát si zpětnou vazbu na dosavadní spolupráci a domluvit se na případných zlepšeních

Backlog Refinement

 • kdy: jednou za 2 týdny
 • kdo: vývojový tým a Product Owner, případně jiní stakeholdeři zákazníka
 • účel: předat si zadání nových ticketů, případně doplnit zadání existujících ticketů pokud je potřeba

Standup

 • kdy: každý den 15-30 minut
 • kdo: vývojový tým a volitelně Product Owner
 • účel: synchronizace vývojového týmu a vyřešení případných překážek k práci

Tyto ceremonie často obohacujeme o

Steering committee

 • kdy: kvartálně
 • kdo: sponzoři projektu v podobě manažerského týmu zadavatele, Product Owner, account manažer, delivery manažer
 • účel: udržet sponzory projektu informované o průběhu i výsledcích projektu

Agilita je mindset a systém. Těm, co vám budou tvrdit opak nevěřte.

e-book ke stažení   Zaujalo Vás toto téma? Pak pro vás máme připravený celý e-book, který si můžete stáhnout zdarma.