Vývoj softwaru či nových produktů je velmi drahá záležitost. Realizovat software v rozsahu, který neodpovídá skutečným potřebám zbytečně prodražuje nejen samotný vývoj, ale i jeho provoz a další úpravy a současně neumožňuje naplno čerpat benefity jeho implementace – protože neodpovídá způsobu, jakým jej uživatelé potřebují využívat.

Ověřené potřeby uživatelů – klíč k naplnění byznysových cílů každého softwarového projektu.

User story mapping

User story mapping je technika, která nám i našim zákazníkům umožňuje vizualizovat IT řešení či produkt z perspektivy uživatelů a pojmenovat nejdůležitější funkce, které je potřeba vyvinout. V MoroSystems využíváme pro rozkrytí skutečného rozsahu projektu stejně tak pro práci s dílčími moduly a potřebami.

Jedná se o workshop za účasti klíčových uživatelů systému stejně tak jako produktového vlastníka a sponzora projektu ze strany zadavatele vývoje. Ze strany MoroSystems se účastní zejména analytici, tým lídr, delivery manažer případně další role, pokud je třeba.

Co nám user story mapping přináší?

 • Lepší porozumění uživatelským potřebám:
  • Pomáhá týmu porozumět skutečným potřebám a zaměřit se na to, co je pro uživatele nejdůležitější;
 • Porozumění skutečné velikosti projektu:
  • Umožňuje celému týmu vidět skutečnou velikost projektu a kontext, ve kterém se uživatelé systému pohybují;
 • Zlepšení komunikace a spolupráce:
  • Poskytuje jasný vizuální jazyk, který pomáhá týmu a zainteresovaným stranám lépe spolupracovat a komunikovat o prioritách a cílech projektu;

Rozhovory s klíčovými uživateli a stínování jejich práce

Při digitalizaci procesů a vývoji informačních systémů využíváme hloubkových rozhovorů s klíčovými uživateli pro zmapování jejich skutečných potřeb. Případně sledujeme uživatele při práci se stávajícími systémy a bavíme se s nimi o tom, co jim funguje, nefunguje, jak by to potřebovali, aby jim to více pomáhalo. Na základě připravených šablon či prototypů sbíráme zpětnou vazbu a validujeme si, že skutečně rozumíme skutečným potřebám.

YouTube player

Rozhovor Jiřího Grummicha, CTO společnosti CYRRUS a Radka Teichmanna, CTO MoroSystems

Product Discovery

Product discovery je proces, kterým provázíme zákazníky při tvorbě nových digitálních řešení. Proces nám umožňuje porozumět cílové skupině, jejim potřebám a problémům. Našim společným cílem je poznat uživatele systému a jejich potřeby. Pak ověřit, že navržené řešení skutečně tyto potřeby adresuje, uživatelé jsou ochotní jej používat a zákazníci za něj platit.

Jak to děláme?

 • Porozumění uživatelům:
  • Zahrnuje identifikaci cílových uživatelů produktu a hloubkové pochopení jejich potřeb, bolestí, chování a motivací prostřednictvím rozhovorů, pozorování, anket a dalších metod uživatelského výzkumu;
 • Validace problému:
  • Ověření, zda identifikované problémy uživatelů jsou skutečně relevantní a dostatečně významné, aby stálo za to je řešit. To může zahrnovat prototypování řešení a získávání zpětné vazby od uživatelů;
 • Návrh řešení:
  • Hledání řešení problémů, které stojí za to řešit. Tato fáze zahrnuje brainstorming, skicování, prototypování a testování s uživateli, aby se zjistilo, které funkce nebo produkty by měly být vyvinuty;
 • Testování a validace řešení:
  • Ověření, že navržená řešení skutečně řeší problémy uživatelů, jsou pro ně cenná, proto za ně dokáží zaplatit. Používáme MVP a prototypování pro ověření, že tomu tak je;

Práce s uživateli a jejich potřebami je nikdy nekončící proces

A tím to nekončí. V průběhu vývoje zapojujeme zákazníka do ceremonií, při kterých mu ukazujeme rozpracované dílo a sbíráme od něj zpětnou vazbu (Sprinty Review & Demo). Stejně tak rozpracované verze ukazujeme klíčovým uživatelům výsledného řešení a na základě jejich zpětné vazby po odsouhlasení produktovým vlastníkem IT řešení upravujeme.

Práce se skutečnými potřebami uživatelů je klíčová pro vznik užitečných řešení, která mají potenciál naplnit svůj byznysový účel. Proto doporučujeme každému začít spolupráci s technologickým partnerem co nejdříve – ideálně v momentu, kdy si zadavatelé uvědomí, že jejich byznysový problém chtějí řešit pomocí technologického řešení. Maximalizujete tak šanci, že budete adresovat ty potřeby, na kterých skutečně záleží a vytvoříte řešení nebo produkt, který bude užitečný.

e-book ke stažení   Zaujalo Vás toto téma? Pak pro vás máme připravený celý e-book, který si můžete stáhnout zdarma.