V dnešní době plné inovací firmy čelí výzvám spojeným s potřebou přizpůsobit se rychle měnícím se očekáváním moderních klientů. Stejně tak potřebám uživatelů interních systémů. Nároky zákazníků na kvalitu a rychlost služeb stále rostou, stejně tak i rychlost změn v jejich chování v závislosti na životních situacích, kterým čelí. S tímto trendem se zvyšuje i tempo technologických inovací. Avšak mnoho firem je stále vázáno na zastaralé technologie, které omezují či znemožňují rychlé úpravy IT řešení reflektující jejich aktuální potřeby. O nemožnosti využívat inovace měnící svět ani nemluvě. O AI či blockachainu si mnozí mohou nechat pouze zdát.

Na technologiích záleží – zastaralé systémy novým kouskům nenaučíš.

Aby firmy dosahovaly dlouhodobého úspěchu, je nezbytné, aby jejich IT řešení bylo schopno rychle reagovat na proměny byznysových a zákaznických potřeb. Tato adaptace by neměla trvat roky, ale spíše měsíce a dny. Firmy potřebují řešení, které lze snadno upravovat, rozšiřovat, škálovat a integrovat s dalšími aplikacemi v ekosystému. Řešení, které umožní využívat nejnovější technologické inovace, aniž je ohrožena maximální úroveň zabezpečení.

4 technologické přístupy pro budoucnost

Široce dostupné a známé open-source technologie

Všem zadavatelům vývoje softwaru doporučuji využívat široce a volně dostupné technologie. Ideálně takové, které se učí na školách. Proč? Bude to levnější než využívat licencované produkty. Ale hlavně. Nestane se vám, že nebudou programátoři, kteří by mohli vaše IT řešení dlouhodobě rozvíjet. A to je to, oč tu běží.

Stejně tak doporučuji nevyužívat proprietární frameworky, které si dodavatelé připravili proto, aby sobě i zákazníkům zjednodušili život – nebo je dostali do tzv. vendor lock-inu, ze kterého nebude pro zadavatele v budoucnu jednoduchá cesta ven. Takže pokud se do toho pustíte, udělejte s dodavatelem dohodu o tom, jak se v takovém případě bude postupovat.

MACH architektura

Během posledních 15 let prošel svět softwarového vývoje dramatickou transformací. Z klasických monolitických aplikací a architektury orientované na služby (SOA) či podnikové sběrnice služeb (ESB) nasazené na vlastních serverech jsme viděli přechod k modulárním aplikacím vytvořeným přímo pro cloud. Tyto aplikace se vyznačují výborným propojením, schopností snadné úpravy a škálováním. Pro architekturu těchto systémů se zažila zkratka MACH, která reprezentuje základní pilíře, na nichž je postavena – microservice, API-first, cloud-native a headless.

IT řešení postavené na MACH architektuře vám umožní systémy dlouhodobě provozovat, rozšiřovat, propojovat je do funkčních ekosystémů, využívat SaaS služby a maximalizovat jejich užitnou hodnotu bez toho, aniž by se muselo vždy přepsat celé řešení.

Secure Software Development Lifecycle

Software lze vyvíjet různě. My v MoroSystems preferujeme takový, který chrání uživatele a jeho data a nedá se zneužít pro jiné aktivity. Software vyvíjíme v souladu s Secure Software Development Lifecycle (SSDLC), abychom zajistili, že naše aplikace jsou odolné proti kybernetickým hrozbám. Klademe vysoký důraz na testování kvality dodávky při nasazení první verze tak při dlouhodobém rozvoji.

Pravidelné odstraňování technologického dluhu je nedílnou součástí dlouhodobého rozvoje

Životnost IT řešení se pohybuje v rozsahu deseti patnácti let. Pak je většinou nutné systém zahojit a přepsat. Aplikací výše uvedených principů v kombinaci s odstraňováním technologického dluhu v průběhu dlouhodobého rozvoje lze životnost softwaru řádově prodloužit.

e-book ke stažení   Zaujalo Vás toto téma? Pak pro vás máme připravený celý e-book, který si můžete stáhnout zdarma.