Při plánování a rozhodování o vývoji nového softwarového produktu je nezbytné mít jasnou představu o předpokládaných nákladech. Tento krok je klíčový pro sestavení spolehlivého business plánu, odhadnutí návratnosti investic (ROI) a ověření finančních možností firmy. Zejména v případě projektů zahrnujících vývoj od základů, kde nejde pouze o implementaci standardních řešení, ale o tvorbu něčeho nového a často unikátního, se odhad nákladů stává komplexní výzvou.

MoroSystems: Vývoj SW řešení

V MoroSystems, společnosti specializující se na vývoj řešení na míru, se těmito výzvami setkáváme pravidelně. Naše zkušenosti nás naučily, že standardní ceníky a kalkulačky nákladů často nepostačují. Proto jsme adoptovali metodu známou jako porovnávací metoda nacenění, která je dlouhodobě využívána například při odhadech cen nemovitostí.

Porovnávací metoda nacenění

Tento přístup spočívá ve srovnání nově plánovaného projektu s projektem, který jsme již dříve realizovali a jehož finanční náročnost je nám známá. Začínáme důkladným pochopením účelu a funkcionality nového řešení – určujeme, pro jaké uživatelské role je produkt určen, jaké podnikové procesy má řešit, jaké systémy a data budou integrovány a jaká je byznysová kritičnost projektu.

Následně vyhledáváme v našem portfoliu projekt s podobnou komplexitou a funkcionalitou. Zohledňujeme přitom všechny relevantní aspekty – od uživatelských rolí a procesů po integrace a požadavky na bezpečnost. Využitím známých dat o nákladech tohoto srovnávacího projektu můžeme pak odhadnout finanční rozsah pro nový projekt.

Je důležité podotknout, že porovnávací metoda nacenění nemůže garantovat absolutní přesnost. Vývoj softwaru je plný nejistot a každý projekt se může vyvíjet neočekávanými směry. Nicméně, tato metoda umožňuje rychle získat realistický odhad nákladů, což je neocenitelné především u velkých projektů, kde je nutné rozhodování urychlit.

Zásadní je schopnost správně rozumět potřebám a požadavkům nového projektu. To vyžaduje nejen technické znalosti, ale i hluboké porozumění obchodním procesům a odvětví, ve kterém se projekt pohybuje. Pouze s touto komplexním pohledem může být porovnávací metoda úspěšně aplikována a vést k efektivnímu a realistickému odhadu nákladů na vývoj softwaru.

e-book ke stažení   Zaujalo Vás toto téma? Pak pro vás máme připravený celý e-book, který si můžete stáhnout zdarma.