Dle teorie Cynefin definující míru složitosti problémů světa patří vývoj software do kategorie komplexních problémů. Pro ty je specifické, že něco nevíme a zároveň nevíme co. Přesto se zadavatelé na startovní čáře ocitají s pocitem, že mají jasnou představu o tom, co potřebují. V praxi to vypadá tak, že v průběhu dodávky naprostá většina z nich zjišťuje, že k řešení, které opravdu potřebují, nevedou požadavky definované v zadání projektu.

Když nevíme, co nevíme.
Přesto se zadavatelé na startovní čáře ocitají s pocitem, že mají jasnou představu o tom, co potřebují.

Agilita v softwarovém vývoji přináší následující výhody

  • Flexibilita: Umožňuje rychle reagovat na změnu potřeb uživatelů i zadavatelů, změnu byznysových cílů či rychlý start projektu;
  • Efektivita: Peníze i lidský kapitál jsou investovány směrem k dosažení skutečných byznysových cílů. Každý měsíc se projektový tým zabývá jehož je zadavatel nedílnou součástí, do čeho bude investovat svůj čas v dalším období. To vše bez umělých rezerv kryjících rizika spojená s nejistotou zadání;
  • Spolupráce: Podporuje těsnou spolupráci mezi zadavatelem a dodavatelem, což vede k lepšímu porozumění projektu a jeho cílům a ve finále k nejlepšímu možnému řešení naplňující byznysové cíle zadavatelů; Přitom se lidem v týmu dobře spolupracuje;

4 klíčové náležitosti agilního kontraktu

Agilní kontrakt umožňující agilní spolupráci je klíčový. Místo pevného seznamu požadavků či definici penále, jak bývá zvykem se smlouvy o dílo, by se měl zaměřit na:

  1. Pojmenování byznysových potřeb, cílů a přínosů projektu.
  2. Definování časového rámce a rozpočtu v rozsahu, ve kterém je možné byznysové potřeby softwarovým vývojem vyřešit.
  3. Vytvoření mechaniky pro organizaci spolupráce, která podporuje pružné řešení vznikajících potřeb.
  4. Pojmenování garancí a záruk vhodných pro agilní způsob spolupráce.


Ve světě vývoje softwaru, kde „nevíme, co nevíme“, je agilní přístup nejen výhodou, ale nutností. Je cestou k vývoji užitečných softwarových řešení, která mohou naplňovat byznysové cíle zadavatelů.

e-book ke stažení   Zaujalo Vás toto téma? Pak pro vás máme připravený celý e-book, který si můžete stáhnout zdarma.