V dynamicky se měnícím světě je klíčové, aby spolu zadavatelé a dodavatelé systému úzce spolupracovali. Dávno odzvonilo praktikám z devadesátek, kdy dodavatel dostal zadávací dokumentaci a po dvou letech přinesl výsledek své práce. Ten byl i tehdy nefunkční a neodpovídal skutečným potřebám. Zadavatelé plývali penězi, časem i nenaplněným potenciálem svých firem. Dnes je svět 10x rychlejší. Potřeby uživatelů i zákazníků se rychle mění. Užitek ze softwaru se musí dostavit v řádu měsíců, nikoli let. Staré praktiky již nejsou funkční. Kudy se ubírá budoucnost?

MoroSystems týmová práce

Zadavatel a dodavatel jako jeden tým

Z naší zkušenosti je pro úspěšný výsledek spolupráce zásadní, aby zadavatel vývoje s dodavatem softwaru od začátku fungovali jako jeden tým.

Než si odpovíme na otázku, proč je to důležité, pojďme se společně podívat na to, kdo nebo co je tým:

Tým je skupina lidí, kteří společně pracují na dosažení společného cíle nebo úkolu. Členové týmu se doplňují svými různými dovednostmi, znalostmi a zkušenostmi, což umožňuje efektivnější a efektivnější řešení problémů a plnění úkolů než práce jednotlivce. Úspěch týmu závisí na spolupráci, komunikaci a vzájemném respektu mezi jeho členy, stejně jako na schopnosti vedení týmu řídit a koordinovat jeho činnost směrem k dosažení stanovených cílů. Vytváření a udržování silného týmového ducha a pozitivní týmové kultury jsou klíčové pro dlouhodobý úspěch a spokojenost členů týmu.

A nyní slíbená odpověď.

Když zadavatel a dodavatel pracují jako jeden tým, hledají nejlepší možná řešení byznysových potřeb, které vedou k očekávaným byznysovým výsledkům projektu.

Klíčem je otevřená včasná intenzivní komunikace

V MoroSystems klademe velký důraz na průběžnou komunikaci a interakci s klientem. Zákazník je součástí našeho týmu. V případě role produktového vlastníka na pravidelných schůzkách, kde vývojový tým ukazuje výsledky své práce (“Demo”), v momentu, kdy se prioritizuje práce (“Sprint planning”) nebo sbírá zpětná vazba na výsledky i vzájemnou komunikaci (“Retrospektiva”). To umožňuje týmu rychle reagovat na změny a zajistit, že výsledný produkt co nejlépe odpovídá potřebám klienta.

A nejde jen o účast na výše popsaných ceremoniích. Jde o vytváření prostředí, kde je otevřená komunikace přirozenou součástí pracovního procesu, a to nejen mezi všemi členy týmu, jehož je klient součástí.

4 mosty ke skutečné spolupráci zadavatelů a dodavatelů vývoje softwaru

Jak tedy můžeme zajistit, že komunikace a spolupráce působí jako mosty, nikoli jako bariéry?

  • Vyjasněte si v týmu byznysové potřeby, cíle a přínosy projektu: Když tým ví, k čemu má směřovat, pak může hledat nejlepší možná řešení;
  • Společně formulujte principy spolupráce: Zapojte všechny zúčastněné strany do definování společných principů, na kterých bude spolupráce v týmu stát. Vyhnete se pak frustraci a zklamání, že spolupráce neprobíhá dle vašich představ;
  • Zaveďte jasné komunikační kanály: Ujistěte se, že každý ví, jak a kdy komunikovat, ať už jde o využívání nástrojů, jako jsou Jira nebo Slack, nebo pravidelné osobní setkání;
  • Oslavujte úspěchy a učte se z chyb: Uznání úspěchů a konstruktivní přístup k chybám podporuje pozitivní pracovní kulturu a otevřenou komunikaci;


Intenzivní spoluprací zadavatelů a dodavatelů IT řešení zvyšujeme šanci na to, že vznikne dílo, které bude plnit byznysové cíle a potřeby stejně tak jako potřeby uživatelů. Nikoli ty domnělé, které zadavatel definoval před lety v zadávací dokumentaci a v době spuštění díla již nejsou dávno platné.

e-book ke stažení   Zaujalo Vás toto téma? Pak pro vás máme připravené dvoudílný e-book, které si můžete stáhnout zdarma.