V éře digitální transformace, kdy se potřeby zákazníků a uživatelů vyvíjejí rychleji než kdy jindy, je tradiční smlouva o dílo přežitkem, který firmy zpomaluje. Cestou ven je agilní kontrakt. Proč? Protože v současném světě je adaptabilita klíčem k úspěchu.

MoroSystems: Jak na agilní smlouvy?

Zastaralost smlouvy o dílo

Smlouva o dílo, s jejími pevně danými mantinely v podobě předem definovaného rozsahu projektu daného zadávací dokumentací, pevně stanovenou cenou a termínem neodpovídá dynamice dnešního světa.

Představte si projekt, jehož realizace bude trvat dva roky a do kterého jeho zadavatel investuje 30 mil Kč. Zadávací dokumentaci tohoto projektu vytvářel 6 až 12 měsíců proto, aby mohl vypsat výběrové řízení na dodavatele softwarového řešení. Zadavatel vyžaduje smlouvu o dílo. Požaduje po dodavateli dodat projekt dle zadávací dokumentace, za dva roky v ceně 30 mil Kč. Dodávka je chráněna garancí v podobě penále 5 mil Kč v momentu, kdy dodavatel nedodá.

3 zásadní problémy smlouvy o dílo

  • Je velmi pravděpodobné, že za 2,5 roku vývoje výsledného řešení v dnešním dynamickém světě získá zadavatel systém v podobě, ve které nebude užitečný svým uživatelům a zbytečně utratí 30 mil Kč, případně bude nutné vynaložit další investici na přizpůsobení systému v té době aktuálním potřebám.
  • Zadávací dokumentace zcela jistě nebude pokrývat všechny aspekty výsledného řešení. Proto dodavatel otevře po zahájení projektu jednání o změnovém řízení, ve kterém se bude zadavatelem jednat o změnách specifikace – jednání, frustrace, taktizování, vyjednávání, co bylo v zadávací dokumentaci, kdo co jak myslel a nemyslel;
  • Řešení bude zbytečně drahé, protože smlouva o dílo přináší velká rizika pro dodavatele, které si dodavatel běžně ošetřuje tím, že nabídková cena obsahuje umělou rezervu, která tato rizika kryje. Dodavatelé si uvědomují, že v průběhu realizace vzniknou neočekávané situace, které bude třeba vyřešit a připravují se na to. Stejně tak řídí rizika spojená s případným penálem za prodlení s dodáním či jinými garancemi.

Summa sumárum. Energie zadavatelů a dodavatelů nejde do hledání nejvíce užitečného řešení, které přinese byznysové výsledky. Směřuje do taktizování a vyjednávání o tom, co bylo či nebylo ve smlouvě.

Řešením jsou agilní kontrakty

Na scénu vstupuje agilní kontrakt, moderní řešení, které přináší flexibilitu, rychlost a efektivitu. Rámcová smlouva o spolupráci, postavená na bázi Time & Material a doplněná o přijatelné formy garance, je receptem na úspěch. Umožňuje okamžitý start práce, rovnoměrně rozložené riziko mezi obě strany a adaptabilitu na změny, které jsou v průběhu projektu nevyhnutelné.

Výsledkem spolupráce zadavatele a dodavatele bude řešení odpovídající skutečným potřebám zadavatele a uživatelů systému.

e-book ke stažení   Zaujalo Vás toto téma? Pak pro vás máme připravené dvoudílný e-book, které si můžete stáhnout zdarma.