Každý, kdo se někdy podílel na softwarovém projektu, ví, že cesta od konceptu k dokončení může být plná nástrah. Jedním z hlavních viníků chaosu může být špatně definovaná struktura týmu a rozdělení odpovědností. Aby byl projekt úspěšný, musí mít každý člen týmu jasně definovanou roli a odpovědnosti. Pojďme se podívat na nepostradatelné role v realizačním týmu a jak přispívají ke hladkému průběhu a úspěchu projektu.

Aby byl projekt úspěšný, musí mít každý člen týmu jasně definovanou roli a odpovědnosti.

V MoroSystems trváme na obsazení následujících rolí, které jsou zásadní pro úspěšnou realizaci softwarových projektů.

 1. Product Owner
  • Definuje vizi a cíle dodávky a zajišťuje, že jsou splněny.
  • Prioritizuje požadavky a zajišťuje, že produkt odpovídá potřebám uživatelů a stakeholderů.
  • Schvaluje výkazy práce a faktury, zajišťuje součinnost ze strany zadavatele.
 2. Team Leader
  • Vede a motivuje tým k dosažení stanovených cílů.
  • Koordinuje řešení požadavků a zajišťuje dodržení rozsahu a kvality práce.
  • Odpovídá za každodenní chod týmu a plnění sprintů/iterací.
 3. Delivery Manager
  • Je zodpovědný za naplnění cílů projektu, kvalitu a efektivitu dodávky.
  • Nastavuje pravidla a metodiku spolupráce, definuje role a odpovědnosti.
  • Alokuje tým do potřebných rolí, reportuje stav dodávky a řídí rizika projektu.


Zapomeňte na chaos a nejistotu ve vašich projektech. S jasně definovanými rolemi a odpovědnostmi máte vše, co potřebujete k přeměně potenciálního zmatku na hladce běžící stroj. Tyto role nejsou jen tituly – jsou základem, na kterém stojí naše úspěšné projekty.

e-book ke stažení   Zaujalo Vás toto téma? Pak pro vás máme připravený celý e-book, který si můžete stáhnout zdarma.