Tým Atlassian v technologické společnosti MoroSystems prošel transformací a bude vystupovat pod novou značkou MoroSystems Orchestra. Reaguje na dlouhodobý stav, kdy mnohé organizace plýtvají časem a schopnostmi svých zaměstnanců, protože mají nevhodně nastavené procesy a chybně implementované nástroje, které neumějí používat naplno.

Morosystems Orchestra

MoroSystems Orchestra vidí ve firmách stále velký potenciál pro digitalizaci a efektivnější spolupráci lidí v týmech, což vede k lepším výsledkům, rychlejším inovacím a vyšší konkurenceschopnosti. V této oblasti chce Orchestra udávat trend. Výraznou motivací byly také změny ve světě technologií, kdy spousta organizací sice investuje do nejmodernějšího softwaru, ale neumí jej využívat naplno.

„Přestože je rok 2023 a mohlo by se zdát, že firmy jsou plně digitalizované, opak je pravdou. Firmy plýtvají lidským kapitálem, energií a časem při manuálních činnostech. Brzdí je neefektivně vedené procesy bez adekvátní nástrojové podpory, v nespolupracujících týmech a prostředích. To vede ke stagnaci, nízké produktivitě práce a ztrátě konkurenceschopnosti. MoroSystems Orchestra je odpovědí na tyto problémy, jež jsou ve firmách stále hojně rozšířené. Za 17 let na trhu jsme si mnohokrát ověřili, že za správným fungováním společnosti nestojí jen nástroje, ale také firemní kultura, přístup, ochota spolupracovat a správně nastavit procesy, tak aby se vše vzájemně harmonicky propojilo,“ říká Tomáš Páral, CEO MoroSystems.

„V MoroSystems Orchestra věříme, že efektivní a smysluplná spolupráce vede k vyšší angažovanosti a odpovědnosti zaměstnanců, lepším výsledkům a rychlejším inovacím. Existují firmy, které se zaměřují na implementaci digitálních nástrojů. Jiné provázejí týmy změnou přístupu a způsobů práce. My se zaměřujeme na obě polohy. Ze zkušenosti víme, že způsoby práce, spolupráce a nástrojová podpora spolu velmi úzce souvisejí a pro skutečně efektivní spolupráci není možné pracovat pouze na jedné straně téže mince. Pro naše zákazníky chceme nástroje, které jim skutečně pomohou. Proto se specializujeme na průmyslový standard v oblasti spolupráce, nástroje od společnosti Atlassian,“ vysvětluje Radek Petr, innovation architect v MoroSystems.

Za neefektivní fungování firem nemůže pouze nevhodný software

V MoroSystems Orchestra vidí velký prostor pro digitalizaci a také to, kolik firem plýtvá časem a penězi. Návodem na efektivní fungování nejsou podle nich pouze dobře implementované nástroje, ale také efektivně nastavené procesy a ochota lidí ke spolupráci. To vše dohromady vede k rychlému odbavení rutinních činností a vzniku většího prostoru pro inovace. Při implementaci nástrojů proto MoroSystems Orchestra vždy klade důraz na zmapování reálných potřeb zákazníků. I těch, které nejsou na první pohled patrné nebo o nich zákazníci nechtějí hovořit a otevřeně je pojmenovat. Práce s jejich skutečnými potřebami – ať už jsou na úrovni digitálních nástrojů, správně nastavených procesů či v ochotě lidí spolupracovat – vnímá jako klíč k úspěšným a dlouhodobě udržitelným řešením.


MoroSystems působí na trhu jako implementační partner firmy Atlassian již téměř 14 let a disponuje nejvyšším počtem certifikovaných Atlassian expertů v Česku a na Slovensku. Více než 11 let drží certifikaci Platinum Atlassian partner. Vyladit spolupráci, procesy a implementovat správné nástroje pro spolupráci pomáhá zákazníkům jako Sazka, T-Mobile, Sodexo, Yunex Traffic nebo Česká spořitelna. To chce nyní provádět pod samostatnou značkou.


„Orchestra vznikla jako startup či sociální experiment z původního týmu Atlassian. Ukázalo se, že se sami musíme transformovat, abychom se mohli věnovat evangelizaci a udávání trendů na trhu v oblasti efektivní a smysluplné spolupráce. V rámci MoroSystems proto vystupujeme samostatně, ačkoli máme stále sdílené zázemí, kanceláře i hodnoty, stejně jako vlastní strategii a hospodářské výsledky,“ uzavírá Radek Petr.