V loňském roce se u nás v MoroSystems částečně proměnila poptávka po našich službách. Chtěli jsme proto začít systematicky zjišťovat, rozebírat a pracovat se změnou trendů a potřeb zákazníků. V některých firmách má tuto práci na starosti produktový manažer. My jsme se ale rozhodli pro produktovou radu, která nám umožňuje neustále vylepšovat naše softwarové služby.

Někdo by mohl namítat, že na něco takového stačí jeden produkťák. My si to v MoroSystems ale nemyslíme. Produktovou radou jsme naopak nahradili roli jednotlivce. Do procesu se zapojilo více lidí – konzultanti, obchodníci, markeťáci, odborníci na technologie a personal leadři.

Tento krok nám umožnil společně tvořit, rozhodovat, sdílet si kontext i společný pohledu na realitu, která nás obklopuje. Díky tomu jsme schopni vysvětlit naše rozhodnutí do organizace a lépe je tak prosadit.

Pokračovat ve čtení →