Finanční instituce čelí v současné době mnohým výzvám, pokud jde o pokrytí očekávání moderního klienta ve světě plném inovací. V digitální éře se mění způsob, jakým lidé přistupují k bankovním službám, a neustále roste poptávka po rychlejším a pohodlnějším servisu. Prim hraje zákaznická zkušenost – zákazníci chtějí nakupovat a plně spravovat svá portfolia a finanční produkty kdykoli a odkudkoli. Mnoho finančních institucí je ale stále vázáno na staré technologie, které omezují nebo rovnou znemožňují inovace či integrace fintechových služeb.

Radek Teichman, CTO MoroSystems

„S příchodem mobilních technologií vzrostla poptávka po pohodlnějším a rychlejším řešení financí. Lidé nechtějí trávit čas cestováním do poboček bank, ale stojí o to, mít vše v rámci svého chytrého telefonu. Moderní spotřebitelé chtějí takto nejen sledovat své výdaje a provádět transakce, ale také si například zažádat o úvěr nebo hypotéku, sjednat si pojištění nebo investovat do akcií. Tato touha klade před banky a finanční instituce požadavky na vytvoření digitálního řešení, které bude potřeby dnešních zákazníků reflektovat,“ říká Radek Teichmann, CTO MoroSystems.

Aby byly banky a finanční instituce schopny pokrýt rychle se měnící potřeby uživatelů, musí tomu přizpůsobit svá digitální řešení – z technologicky zastaralých monolitů, které je velmi složité, někdy až nemožné upravovat a provozovat, vyrobit modularizovaný ekosystém navzájem propojených aplikací postavených na moderních a přitom prověřených technologiích, které lze nezávisle upravovat a škálovat dle potřeb. Odpovědí je MACH architektura (microservices, API-first přístup, cloud native a headless), která předepisuje modularizaci systémů do logických celků, jejich otevřenost pro spolupráci s jinými systémy, využívání nativních funkcí cloudu a oddělení frontendu od backendu pro snazší vývoj a zajištění integrity obsahu napříč kanály a zařízeními, které uživatel pro práci využívá.

Zastaralý software je hlavní brzdou inovací

Řada finančních institucí vykazuje obtíže v integraci inovativních řešení. A to včetně fintech startupů, které velké korporace čím dál častěji integrují do svého portfolia produktů a služeb pro zvýšení konkurenceschopnosti a hodnoty, kterou svým zákazníkům nabízejí. Finanční instituce zájem o modernizaci svých klíčových systémů sice projevují již dlouho, jejich snaha je ale často zatížena interními překážkami.

„Kde je budoucnost bankovních služeb? Pro nás je to aktuálně trend embedded finance, tedy integrace produktů a služeb našich partnerů do nabídky banky, skrze které rozšiřujeme produktové portfolio svých služeb a servis, který zákazníkům poskytujeme. Případně svoje produkty integrujeme do služeb třetích stran. Příkladem úspěšné spolupráce je integrace s Upvest či Roger. Kámen úrazu nastává ve chvíli, kdy chceme tyto služby napojit na interní systémy banky. S problémem v podobě legacy systému v Komerční bance nyní bojujeme tak, že vytváříme zcela nový, moderní, otevřený modulární bankovní core systém,“ popisuje Patrik Nový, director KB Smart Solutions.

O problematice zastaralých systémů mluví rovněž Jiří Grummich, CTO společnosti CYRRUS: „O tom, že náš obchodní informační systém není udržitelný do budoucna, víme již delší dobu. A to jak z hlediska zastaralých technologií, tak s tím spojeným nedostatkem programátorů. Výměnu jsme zkoušeli provést několikrát, přičemž za celých sedm let jsme měli dvě neúspěšné realizace, a to z důvodu podcenění rozsahu celého projektu – dodavatelé se nás snažili natlačit do svých produktů a celá diskuze směřovala buď ke kompromisům, nebo k nahrazení systému 1 : 1. Nyní jsme zvolili formu agilní spolupráce s MoroSystems, která je produktově nezávislou technologicko-konzultační firmou a která nás modernizací našeho obchodního systému provede,“ vysvětluje Jiří Grummich.

Budoucnost patří zákaznické zkušenosti a personalizaci služeb

„Systémy respektující MACH architekturu, kterým je například Magnolia CMS, výrazně podporují dlouhodobý rozvoj, možnost škálování a vzájemnou nezávislost týmů, které na výsledném řešení pracují. Současně omezují roztříštěnost technologického stacku. Tento typ architektury umožňuje efektivně integrovat již existující nástroje a inovace dostupné na trhu. Týmy se tak mohou plně soustředit na svoje obchodní cíle, mezi které patří jednoznačně důraz na prvotřídní zákaznickou zkušenost,“ říká Tomasz Lis, senior partner manager ze společnosti Magnolia.

„Na trhu můžeme pozorovat proměnu největších bank na IT firmy. Velké a střední společnosti jdou cestou agilní spolupráce s technologickými partnery. Některé stagnují. Instituce potřebují získat schopnost rychle reagovat na změny potřeb svých zákazníků a pružně je promítat jak do kvality produktů a služeb, tak prodejních kanálů a backofficových aplikací. Stejně tak musejí reagovat na potřeby regulátora – blíží se regulace týkající se kyberbezpečnosti NIS2/DORA či otevřenosti vůči třetím stranám formulovaná legislativním rámcem PSD3. Zároveň věřím, že se v blízké budoucnosti dočkáme levnějších a rychlejších zahraničních plateb, využití blockchainu, chytrých kontraktů či aplikace umělé inteligence k lepší personalizaci služeb,“ dodává Radek Teichmann.

Téma transformace bankovního sektoru probírali zástupci předních finančních institucí a technologických firem v rámci Fintech Night by MoroSystems 2023, která proběhla pod záštitou České fintechové asociace.