Projektového manažera znáte z tradičního světa nejen softwarového vývoje. Je zodpovědný za naplnění cílů projektu v předem dohodnutém rozsahu, ceně a termínu. Projekty řídí obvykle dle IPMA či PMI. Jeho pravou rukou je Microsoft Project, ve kterém neustále aktualizuje průběhu prací vůči předem daným očekáváním. Ve své pracovní době komunikuje s projektovým týmem a zákazníkem, řídí projektová rizika a řeší změnová řízení.

Projektový manažer hlídá rozpočet

Tradiční svět vývoje softwaru postavený na nevyrovnaném vztahu objednatele a dodavatele reprezentovaném smlouvou o dílo s předem danou zadávací dokumentací, zárukami a penále za neplnění se bez nej neobejde.

Každý větší projekt se nedá vyrobit tak, jak byl na začátku naplánován. Dochází k uvědoměním a změnám. Úlohou projektového manažera je tyto změny vyjednat s týmem a zákazníkem a zaktualizovat je do plánu tak, aby nemohli nastat penále stanovené smlouvou o dílo. Na straně zákazníka jedná s projektovým manažerem, který má za úkol za předem danou cenu dostat maximum hodnoty. Proto se často dostává do diskuzí, co bylo součástí původního zadání, co nebylo, co je v ceně a co nikoli. Svůj čas věnuje do vyjednávání, ve kterém je velmi dobrý.

Zatímco delivery manažer se zaměřuje na naplnění přínosů projektu.

Delivery manažer se zaměřuje na naplnění přínosů projektu

Delivery manažer je zodpovědný za naplnění přínosů daného projetu. A to v předem daném rozpočtu a čase. Vede tým k hledání optimálního řešení, aniž by jej bylo nutné definovat před zahájením spolupráce. Nejlepší možné řešení totiž hledá vývojový tým právě v průběhu spolupráce. Drží pozornost na tom, aby zadavatel projektu dostal hodnotu nikoli řešení, které nepotřebuje. Stejně tak za jasně nastavená očekávání. Je zástupcem agilního světa vývoje softwaru.

Pravou rukou delivery manažera je produkt owner, který je vlastníkem byznysového problému nebo vize toho, co má být vyřešeno. Levou rukou pak vývojový tým vedený tým lídrem, který je zodpovědný za hledání a dodávky výsledného řešení. Společně tvoří jeden tým, který veškerý čas soustředí na hledání cest pro efektivní řešení byznysový problému.

Delivery manažer je zodpovědný za nastavení procesu spolupráce, rozdělení rolí, provedení agilních ceremonií, za řízení kapacit, jednání s třetími stranami a řízením rizik.

Jeho silnou stránkou je práce s očekáváními, faicilitace a řízení rizik.

Kdo s koho

Tradiční svět vývoje softwaru vyžaduje dva projektové manažery – jeden na straně zákazníka, druhý na straně dodavatele, kteří se soustředí na vyjednávání těch nejlepších možných podmínek pro každou ze stran.

Agilní dodávka vývoje softwaru vyžaduje delivery manažera, který se společně s týmem soustředí na hledání nejlepšího možného řešení daného problému.

Sami se rozhodněte, s kým chcete spolupracovat.

Závěr

Rozdíl mezi projektovým a delivery manažerem není jen v názvu. Je to o dvou rozdílných, ale stejně důležitých přístupech k řízení a dodání projektů. Správné pochopení a využití těchto rolí může být klíčem k úspěchu vašeho projektu. Nezapomeňte, že výběr správné osoby na správnou pozici může znamenat rozdíl mezi triumfem a katastrofou. Nechte tituly na vizitkách, ale ve vašich projektech dbejte na to, aby každý vedl v souladu s tím, co nejlépe umí.

e-book ke stažení   Zaujalo Vás toto téma? Pak pro vás máme připravený celý e-book, který si můžete stáhnout zdarma.