Outsourcing vývoje softwaru je oblíbenou strategií pro mnoho podniků, které hledají efektivní způsoby, jak rozšířit své technologické kapacity a urychlit inovace. Přestože přináší významné výhody, jako jsou nákladová efektivita a přístup k širšímu spektru technologických dovedností, zadavatelé se mohou obávat ztráty důležitého interního know-how. V tomto článku se podíváme na strategie, které obavy zadavatelů definitivně rozptýlí.

Práce s know how odlišuje špičkové technologické partnery od dodavatelů, kterým nezáleží na byznysových výsledcích svých zákazníků.

Strategie pro zachování interního know-how

Dokumentace

Dohoda o kvalitě výsledné dokumentace je jedním z parametrů spolupráce, který doporučujeme definovat ve smlouvě o spolupráci mezi zadavatelem a dodavatelem IT řešení. Přestože v MoroSystems žijeme agilní principy, mezi které patří „funkční software před dokonalou specifikací,“ považujeme za důležité základní dokumentaci k softwaru udržovat v následujícím rozsahu

  • základní architektonické schéma
  • bezpečnostní architektura, uživatelské role a jejich práva
  • definice a popis zejména složitých algoritmů
  • user stories s definition of done (většinou v Atlassian JIRA)
  • samodokumentující se zdrojový kód + javadoc

Zapojení zaměstnanců zadavatele do vývojového procesu

V MoroSystems vyžadujeme zapojení zaměstnanců zadavatele do řady procesů. Typicky se jedná o roli produktového vlastníka, který je blízko vývojovému týmu. Drží představu a vizi výsledného řešení a dává týmu zpětnou vazbu na jeho výsledky.

V případě, že zadavatel disponuje vlastními vývojovými kapacitami případně týmem, který bude výsledné řešení dále provozovat, umožňujeme zapojení programátorů či DevOps specialistů přímo do vývojového týmu. Na denní bázi mají možnost ovlivňovat a podílet se na způsobu, jakým bude výsledné dílo vypadat.

Dohoda o předání díla v případě ukončení spolupráce

Před zahájením spolupráce doporučujeme zadavatelům s dodavateli dohodnout způsob, jakým dojde k předání díla zadavateli případně třetímu subjektu, který bude vývoj přebírat. Dílem nemyslíme pouze zdrojový kód, ale i know how.

Není nutné vše specifikovat do detailu. Postačí základní dohoda o tom, že součástí předání díla jsou jen zdrojové kódy ale i aktuální dokumentace minimálně ve výše uvedeném rozsahu a současně charakter součinnosti, kterou se dodavatel zaváže zadavateli poskytnou zejména v podobě konzultací a workshopů. Zadavatel se v dohodě zaváže za tuto součinnost adekvátně zaplatit.

Outsourcing je přirozeným a léty prověřeným způsobem dodávek softwaru. Klíčovým aspektem pro vznik užitečných řešení je pak spolupráce zadavatele se zkušeným technologickým partnerem, kterému záleží na byznysovém úspěchu svých zákazníků. Práce s know how je jedním z aspektů, který odlišuje tento typ dodavatelů od ostatních. Vybírejte moudře.

e-book ke stažení   Zaujalo Vás toto téma? Pak pro vás máme připravené dvoudílný e-book, které si můžete stáhnout zdarma.