Od našeho založení v roce 2006 jsme otestovali různé přístupy v dodávání vývojových projektů. Postupně jsme vyladili delivery model, který nám umožňuje dodávat užitečná řešení a současně to naše zákazníky s námi baví. Náš přístup je postavený na týmové práci a jasně nastavených rolích.

V tomto článku se podíváme na klíčové role, které mají zásadní dopad na kvalitu výsledného řešení.

Správní lidé na správných místech. To je oč tu běží.

Product Owner

 • Definuje vizi a byznysové cíle, o jejichž naplnění bude tým usilovat
 • Zná a rozumí potřebám uživatelů a všech stakeholderů
 • Definuje roadmapu vývoje
 • Udávat priority a zadání pro vývoj
 • Akceptuje výstupy sprintů, případně definuje potřebné úpravy pro akceptaci
 • Potvrzuje významné změny v dohodách
 • Zajišťuje součinnost na straně zadavatele
 • Drží rozpočet projektu
 • Schvaluje výkazy práce a faktury

Delivery Manager

 • Drží pozornost za efektivním vynaložení prostředků za účelem naplnění byznysových cílů
 • Alokuje potřebné kapacity týmu a zajišťuje spolupráci s externími partnery
 • Aktivně řídí rizika dodávky směrem k naplnění cílů dodávky
 • Definuje rytmus spolupráce včetně smluvních záležitostí
 • Připravuje výkazy práce a vystavuje faktury

Team Leader

 • Vede a organizuje vývojový tým
 • Odpovídá za dodání inkrementů vývoje
 • Odpovídá za kvalitu výstupů
 • Odpovídá za produkvitu a motivaci v týmu
 • Přináší vstupy do projektové roadmapy za vývoj
 • Zajišťuje vhodnou architekturu a technologie pro vývoj aplikace jako celku

Tým

 • Hledá a dodává nejlepší možné řešení problému, který přináší product owner

Správní lidé na správných místech

Pojmenovat si role a zodpovědnosti je jen část úlohy. Drouhou částí je obsadit tyto role lidmi, kteří mají dovednosti a schopnosti tyto role správně zastávat. A o tom to je.

e-book ke stažení   Zaujalo Vás toto téma? Pak pro vás máme připravený celý e-book, který si můžete stáhnout zdarma.