Často se zákazníky diskutujeme různé přístupy k zajištění kvalifikovaných kapacit v rámci vývoje software. Mnohdy se přitom setkáváme s názorem, že body shopping a team leasing představují srovnatelnou přidanou hodnotu. V obou případech se přece jedná o nákup či pronájem pracovníků na určitou dobu, nejčastěji na dobu realizace konkrétního projektu. V konečném důsledku však existuje několik zásadních odlišností, které se při rozhodování vyplatí brát v úvahu. Pojďme se na ně blíže podívat.

Obecně outsourcing představuje plné vyčlenění činnosti a její smluvní převedení na jinou společnost či subkontraktora. Vývoj tedy zajišťuje externí subjekt. Zadavatel nemusí vyhledávat nové zaměstnance, držet vlastní tým vývojářů a v mnoha případech jde také o finančně méně náročné řešení. Firma se tak může plně věnovat svému oboru podnikání.

Firmy často outsourcují jen konkrétní problematiku, která vyžaduje znalost specifických technologií. Pak najímají buď celý tým nebo vlastní tým doplňují o jednotlivce s potřebnou expertízou. V prvním případě hovoříme o team leasingu, v tom druhém o body shoppingu.

Team leasing

U team leasingu pracuje tým po dobu projektu u zákazníka (on-site) nebo vzdáleně (off-site). Je poskládán na míru konkrétního projektu a skládá se z developerů, testerů, scrum mastera a seniorního team leadera. Ten na straně zákazníka komunikuje nejčastěji s projektovým manažerem, účastní se vnitrofiremních porad a koordinuje práci vývojového týmu.

Významnou výhodou je, že se jedná o tým složený z prověřených zaměstnanců dodavatele, s nimiž systematicky pracuje, dohlíží na jejich praxi a vzdělání. Dokáže tak garantovat prvotřídní kvalitu expertních znalostí a schopností jednotlivých členů týmu. Ti jsou zvyklí spolu pracovat, vyznávají stejné hodnoty, mají shodné pracovní postupy, což se maximální měrou projeví v efektivitě práce. V případě náhlého výpadku člena týmu je jeho role okamžitě nahrazena, či jsou úkoly přerozděleny mezi ostatní členy. Nedochází tak k narušení chodu projektu.

Nejzásadnější výhodou team leasingu je, že externí tým nese plnou odpovědnost za dodávku projektu či jeho části, garantuje termíny, dodržení rozpočtu a požadovanou kvalitu. Firma tak přenese zodpovědnost za realizaci požadovaného řešení na třetí stranu a získává i záruku na odvedenou práci.

Určitým omezením tohoto řešení je flexibilita s ohledem na dobu nutnou pro sestavení týmu. Velké projekty však obvykle nevznikají ze dne na den, a proto je možné vše včas naplánovat již od počátku s vhodným dodavatelem. Podle velikosti projektu by se s plánováním mělo optimálně začít 1-3 měsíce před jeho zahájením.

Body shopping

Body shopping je trendem současné doby. Nejčastěji se používá k nárazovému doplnění kapacit interního IT oddělení. Jedná se o velmi flexibilní řešení, protože nového pracovníka získáte ze dne na den a nemusíte přesně plánovat. I v tomto případě se snižuje náročnost administrativy s odpadá nutnost vyhledat vhodného kandidáta.

Co se zdá velkou výhodou, může se velmi rychle obrátit v nevýhodu. Právě proto, že se jedná o externího pracovníka, nemusí vždy plně zapadnout do současného týmu, sdílet firemní kulturu nebo totožnou pracovní motivaci. Předpokládané synergické efekty týmové práce se tudíž vůbec nemusí projevit. Dojde-li k výpadku takového člena týmu, je třeba jej nahradit zcela novým člověkem a toho do projektu znovu integrovat.

Další nevýhodou je, že pracovník pracuje pod vaším vedením a tudíž nepřebírá odpovědnost za dodržení termínů, kromě těch vlastních, a nezodpovídá ani za celkovou kvalitu konečného díla, ale pouze za svěřené úkoly. Za realizaci celého projektu je stále zodpovědný váš projektový manažer.

Obě řešení mají své plusy a mínusy a je třeba zvážit, co nejvíce vyhovuje vaší organizaci a situaci.

Společnost MoroSystems se vydává tou složitější cestou. Nedodáváme našim zákazníkům jednotlivce. Stavíme celé týmy na míru, díky kterým se naši zákazníci mohou vždy spolehnout na vysokou kvalitu outsourcovaného vývoje software. Firmu stavíme na kvalifikovaných lidech, budujeme dlouhodobé vztahy, klademe důraz na špičkové pracovní prostředí a možnost seberealizace. To vše stojí nemalé úsilí a finance, na rozdíl od body shoppingu, kdy najmete člověka a prodáte ho dál. Toto úsilí se nám však vrací v podobě spokojených zákazníků, kterým dodáváme vysoce kvalitní a plnohodnotné týmy. Dokážeme plně garantovat jejich vysokou expertní znalost problematiky i technologií a přinášíme tak zákazníkům vysokou přidanou hodnotu.

Tento článek nám vyšel v jarním vydání magazínu Connect!, který se zabývá tématem vývoje software na míru.

outsourcing connect