Dle teorie Cynefin definující míru složitosti problémů světa patří vývoj software do kategorie komplexních problémů. Pro ty je specifické, že něco nevíme a zároveň nevíme co. Přesto se zadavatelé na startovní čáře ocitají s pocitem, že mají jasnou představu o tom, co potřebují. V praxi to vypadá tak, že v průběhu dodávky naprostá většina z nich zjišťuje, že k řešení, které opravdu potřebují, nevedou požadavky definované v zadání projektu.

Klíčová dovednost zadavatelů vývoje: schopnost prioritizovat potřeby uživatelů vzhledem k byznysovým cílům softwarových projektů

Podle teorie Cynefin patří vývoj softwaru do kategorie komplexních problémů. To znamená, že nejenže nevíme odpovědi, ale často ani nevíme, jaké otázky bychom měli klást. Tento stav nejistoty může vést k neefektivnímu vývoji, plýtvání lidským kapitálem i penězi a nakonec k vývoji řešení, které neodpovídá skutečným potřebám.

Výzvy při definování požadavků

Úvodní fáze projektu často obsahuje dlouhý seznam požadavků, které neodpovídají reálným potřebám zákazníků ani uživatelů. Mohou být dokonce protichůdné.

Představte si zadavatele, který požádal všechny své zaměstnance, aby sepsali seznam požadavků, které od nového IT řešení potřebují. Tento seznam pak nechal dodavatele nacenit na 45 mil Kč. Byznysová hodnota tohoto řešení byla poloviční. Přesto se dodavatel pustil do realizace. Po dvou letech projekt ukončil, protože byla realizace pouze v polovině a navíc projekt přestal být potřeba.

Práce s reálnými potřebami uživatelů jako cesta k užitečným softwarovým řešením

Praxe ukazuje, že pro naplnění byzysových cílů je nutná realizace pouze zlomku z těchto požadavků. Přílišná fixace na prvotní specifikaci může zadavatele stát mnoho ztraceného času a peněz na funkcionalitách, které nakonec nepřinesou očekávaný užitek.

Jak postupovat správně

  • Pojmenovat byznysové cíle projektu – co má takový projekt přinést, co má vyřešit, jak zadavatel pozná, že je byznysová potřeba vyřešená;
  • Definovat si rozpočet a čas, ve kterém je potřeba dané byznysové cíle naplnit tak, aby to bylo relevantní;
  • Zmapovat skutečné potřeby uživatelů systému – nikoli jejich požadavky, nikoli domnělé potřeby;
  • Zprioritizovat potřeby – být přísní a nepřipustit práci s potřebami, které nevedou k naplnění byznysových cílů projektu

Práce s reálnými potřebami uživatelů je klíčem k užitečným řešením naplňující byznysová zadání a přínosy projektu. Zkušený technologický partner dokáže velmi dobře pomoci s pojmenováním byznysových cílů, mapováním skutečných potřeb i návrhem adekvátního řešení v daném čase a rozpočtu. Takového partnera si najděte a domluvte se s ním na spolupráci. Budou to vaše nejlépe investované peníze.

e-book ke stažení   Zaujalo Vás toto téma? Pak pro vás máme připravený celý e-book, který si můžete stáhnout zdarma.