Z vývoje aplikace pro vlastní potřebu vytvořili samostatný produkt. Nástroj na myšlenkové mapy EasyMind od MoroSystems používá již přes 1300 uživatelů a řada předních světových firem, mezi něž patří Apple, ČSOB, National Bank of Montreal nebo také letectvo Spojených Států Amerických či francouzské ministerstvo obrany (Ministère des Armées). Zároveň přibyly další jazyky jako je Ruština a tradiční Čínština, od čehož si čeští vývojáři slibují další expanzi do zahraničí a rychlejší růst uživatelské základny.

MoroSystems Orcchestra: EasyMind

„EasyMind byl v MoroSystems původně jen vedlejší interní projekt. Časem se ukázalo, že o produkt je relativně velký zájem a energie a čas, který jsme do něj vložili v loňských letech, se nám úročí velmi pozitivně. Obrat se pohybuje v jednotkách milionů a již druhým rokem se pohybuje v černých číslech, což mě i celý tým MoroSystems těší,“ komentuje Tomáš Páral, CEO MoroSystems.

EasyMind je nástroj pro Confluence určený k vytváření myšlenkových map. Poskytuje rozhraní v rámci jednotlivých stránek, mapy lze jednoduše přetahovat myší mezi stránkami. Usnadňuje vytváření, zobrazování a sdílení vizualizací komplexních dat. EasyMind navíc funguje ruku v ruce s dalšími integracemi v Confluence a zároveň umožňuje týmům spolupracovat v reálném čase, včetně možnosti komentovat či zobrazovat různé verze map. Nástroj využívá v dnešní době již řada významných firem, mezi které se řadí Apple, T-mobile, ČSOB, Polar, Samsung, National Bank of Montreal nebo také letectvo Spojených Států Amerických. Největší popularitě se nástroj těší hlavně v Německu a Číně.

“Se zvýšeným počtem zákazníků jsme se zaměřili na optimalizaci systému a opravy nedostatků. Ve spojitosti s nárůstem cloudových uživatelů jsme se rozhodli také dále rozvinout infrastrukturu AWS. Dále jsme posílili kybernetické zabezpečení a provedli redesign, abychom zasáhli širší cílovou skupinu. Příští rok se plánujeme zaměřit na validaci potřeb našich uživatelů a lepší zacílení připravovaných nových funkcí,” dodává Ondřej Havel, Atlassian Solution Architect v MoroSystems.

MoroSystems mají největší Atlassian tým v ČR, který se specializuje rovněž na ověřování nápadů a případné budování nových produktů pro marketplace tohoto světového softwarového gigantu. “Easymind nám dává naději, že v budoucnu nebude jediným, komerčně úspěšným vlastním produktem,” komentuje Páral. Morosystems se doposud totiž nezaměřovali na tvorbu vlastních produktů, ale naopak na poskytování consultingu a vývoje softwaru na míru.

Vývoj s produktovou radou

Morosystems Easymind i další produkty vyvíjí za pomocí tzv. produktové rady. Vypustili roli jednotlivce a tu nahradili zapojením více členů týmu napříč firmou do tvoření a rozhodovacích procesů. Na produktovém vývoji se tak podílí celá řada lidí od konzultantů, přes obchodníky a markeťáky až po technology či personální leadery. To společnosti umožňuje lépe pracovat s trendy a potřebami zákazníků.

“Zavedení produktové rady má benefity i nad úroveň produktu. Máme tak společný kontext, žijeme společnou realitu, nad kterou stavíme svá rozhodnutí. Ty pak dokážeme lépe vysvětlit do celé organizace. Několik nápadů na zlepšení služeb jsme se pro nedostatek dat rozhodli nepodpořit, i to je v pořádku. Díky produktovým radám se tak dokážeme lépe sladit napříč týmem,” dodává Páral.