Tadeáš Strážnický (finanční skupina UNIQA) se v rámci Impram programu zúčastnil u nás v MoroSystems dvoudenní stáže pracovně nazvané „Enhanced Scrum Master“. Na stáži měl možnost podívat se do zákulisí právě probíhajících projektů a načerpat jak praktické, tak teoretické znalosti z odvětví agilních metodik pro řízení vývoje softwaru. Oporou na stáži mu byli ti nejpovolanější z řad MoroSystémáků – Martin Dulák (Team Leader/Software Architect), Tomáš Běloch (Delivery Manager), Jana Kubíčková (Head of Delivery) a Barbora Váchalová (Business Analyst). Jak Tadeáš s odstupem času stáž hodnotí, co mu dala nového a proč by ji doporučil všem, kdo si agilitu chtějí osahat v praxi, se dočtete v rozhovoru.

Tadeáši, můžeš ve zkratce popsat, jak ses k nám na stáž dostal? 

V UNIQA připravujeme spuštění nového projektu, který chceme řídit agilně. V rámci příprav, konzultací a školení k agilitě mi byl zprostředkován kontakt na Martina Duláka z MoroSystems s tím, že jste ochotni nechat mě nahlédnout do toho, jak na vašich projektech agilita funguje v praxi. Poměrně rychle jsme vyřešili organizační záležitosti a během pár dní už jsem byl v kanceláři MoroSystems na stand-upu. 

Čemu ses na stáži věnoval?

Stáž měla dva hlavní cíle. Tím prvním bylo zúčastnit se všech agilních ceremonií a zažít si, jak na konkrétním projektu probíhají. Současně jsem si chtěl porovnat, jak moc se průběh odlišuje oproti způsobu, jakým ceremonie vedeme na agilně řízených projektech v UNIQA.

Druhým cílem bylo pobavit se o některých tématech, s nimiž nemám větší praktickou zkušenost (např. generování User Stories, odhadování pracnosti projektu atd.), a zároveň obecně zjistit, jaká je zkušenost s agilním řízením v MoroSystems.


Rádi byste se zorientovali v agilním vývoji stejně dobře jako Tadeáš? Tak právě pro vás jsme připravili e-book plný tipů a triků z naší vývojářské praxe. E-book Jak vyvíjet software a nevyhazovat peníze z okna stahujte zdarma na webu https://www.nopaskvilagile.cz.    


Na stáži jsi měl možnost zúčastnit se agilních ceremonií na právě probíhajícím projektu. Jak tě tahle praktická část stáže bavila?

Bylo velice zajímavé vidět, jak na projektu jednotlivé ceremonie probíhají. Pro tým je to zjevně běžná součást jeho fungování, a tak jednotlivé schůzky probíhaly plynule a přesně plnily daný účel.

Rád bych vyzdvihl retrospektivu, kde si kolegové již dopředu připravili témata, ta nejdůležitější pak rozebrali a současně si rovnou popsali, jak budou s daným tématem či problémem dále pracovat. To vedlo k efektivnímu průběhu schůzky a naplnění podstaty retra.

Co tě na stáži nejvíc překvapilo?

Zaujalo mě, že je celé MoroSystems postaveno a uzpůsobeno pro agilní fungování. Netýká se to jen projektových týmů, ale všech oddělení ve společnosti. Firma má k agilnímu fungování adaptovanou i infrastrukturu – existují například dedikované „stand-up roomy“, atd. 

Dva zaměstnanci firmy MoroSystems stojí u kulatého stolu určeného pro agilní standup
MoroSystémáci na stand-upu v hradecké kanceláři

Kdybys měl vybrat jednu věc, která ti na stáži nejvíc dala, byl by to…

… koncept User Story Mappingu – metody využívané pro přetvoření a rozčlenění vize projektu do základních Features, případně User Stories. Současně pak poslouží také k definici MVP (Minimum Viable Product). Věřím, že User Story Mapping může určitě pomoci při prvotním generování backlogu projektu. 

Co si ze stáže odnášíš?

Kromě dříve zmíněných témat si odnáším pozitivní dojmy a zkušenost s lidmi. Všichni MoroSystémáci, se kterými jsem měl možnost mluvit, byli velice vstřícní a otevření. 

Dokonce se podařila domluvit i má účast na prezentaci dema dodávky konkrétního projektu zákazníkovi. Demo je v agilitě zásadní pro získání zpětné vazby a směřování celého projektu, a tak jsem byl rád, že můžu být u toho. 

Komu bys podobnou stáž doporučil?

Každému, kdo s agilitou nemá žádné zkušenosti, případně má základní povědomí a chtěl by se dozvědět víc a vyzkoušet si, jak to celé funguje v praxi. 

Agilita je často vnímána jako nějaký „neorganizovaný chaos“, ale pokud si člověk zažije jednotlivé pravidelné ceremonie, tak si uvědomí, že je tomu právě naopak. 

A poslední otázka: raději klasický projektový management nebo agile?

Oboje! :) Určitě bych se nesnažil agilitu zavádět do projektů, u kterých je jasný cíl i cesta, jak se k němu dostat. Naopak u komplexních projektů s mnoha externími vlivy, riziky a očekávanými změnami v zadání mi dává perfektní smysl k agilnímu řízení přistoupit.