V éře digitální transformace, kdy se potřeby zákazníků a uživatelů vyvíjejí rychleji než kdy jindy, je tradiční smlouva o dílo přežitkem, který firmy zpomaluje. Cestou ven je agilní kontrakt. Proč? Protože v současném světě je adaptabilita klíčem k úspěchu.

Umožňuje okamžitý start práce a adaptabilitu na změny, které jsou v průběhu projektu nevyhnutelné.

Na scénu vstupuje agilní kontrakt, moderní řešení, které přináší flexibilitu, rychlost a efektivitu. Rámcová smlouva o spolupráci, postavená na bázi Time & Material a doplněná o přijatelné formy garance, je receptem na úspěch. Umožňuje okamžitý start práce, rovnoměrně rozložené riziko mezi obě strany a adaptabilitu na změny, které jsou v průběhu projektu nevyhnutelné.

Suma sumárum. Energie zadavatelů a dodavatelů směřuje do hledání nejvíce užitečného řešení, které přinese byznysové výsledky.

Rovnováha rizika

Klíčem k úspěchu je rovnováha rizika. Na rozdíl od tradiční smlouvy o dílo, která klade veškeré riziko na dodavatele, nebo čistě Time & Material smlouvy, kde riziko nese zadavatel, agilní kontrakt nabízí spravedlivé rozdělení. Tato rovnováha podporuje atmosféru důvěry, spolupráce a otevřenosti, což jsou základní stavební kameny pro úspěšný projekt.

3 výhody agilní smlouvy

Schopnost reagovat na změny potřeb a priorit

Agilní kontrakt vám umožňuje pružně reagovat na nové informace a změny v projektu. Produktový vlastník zadavatele je součástí týmu, který software dodává a na měsíční bázi rozhoduje o prioritách dalšího období. Zásadním způsobem tak ovlivňuje, čemu se bude vývojový tým věnovat a čemu nikoli.

Rychlý start

Možnost okamžitého zahájení práce bez zbytečného zdržování na vyjednávání garancí, penále a přeposílání složitých smluv. Agilní kontrakt je velmi jednoduchá smlouva, která umožní zahájit práci na projektu téměř okamžitě.

Cesta k hledání užitečných řešení

Riziko je rozloženo rovnoměrně, což odstraňuje strach a taktizování a otevírá cestu k produktivní spolupráci. Zadavatelé a dodavatelé se pak mohou soustředit na hledání nejlepšího možného řešení byznysových potřeb.

Smlouva o dílo patří do minulosti. Pro budoucnost je zde agilní kontrakt, který přináší novou éru softwarového vývoje založenou na adaptabilitě, rychlosti a spravedlivém rozdělení rizika. Je čas změnit pravidla hry a přijmout agilní přístup, který nám umožní držet krok s neustále se měnícími požadavky digitálního světa.

e-book ke stažení   Zaujalo Vás toto téma? Pak pro vás máme připravené dvoudílný e-book, které si můžete stáhnout zdarma.