V loňském roce se u nás v MoroSystems částečně proměnila poptávka po našich službách. Chtěli jsme proto začít systematicky zjišťovat, rozebírat a pracovat se změnou trendů a potřeb zákazníků. V některých firmách má tuto práci na starosti produktový manažer. My jsme se ale rozhodli pro produktovou radu, která nám umožňuje neustále vylepšovat naše softwarové služby.

Někdo by mohl namítat, že na něco takového stačí jeden produkťák. My si to v MoroSystems ale nemyslíme. Produktovou radou jsme naopak nahradili roli jednotlivce. Do procesu se zapojilo více lidí – konzultanti, obchodníci, markeťáci, odborníci na technologie a personal leadři.

Tento krok nám umožnil společně tvořit, rozhodovat, sdílet si kontext i společný pohledu na realitu, která nás obklopuje. Díky tomu jsme schopni vysvětlit naše rozhodnutí do organizace a lépe je tak prosadit.

Posun v Magnolii i cloudu

Za chvíli to bude rok, co jedenáctičlenná produktová rada začala důkladně pracovat s potřebami našich zákazníků. Na základě analýzy jsme rozšířili naše portfolio o některé služby. Osvojili jsme si například Magnolia Digital Experience Platform.

Co tato komplexní softwarová platforma umožňuje?

  • Vytvářet, spravovat a publikovat digitální obsah na různých kanálech a zařízeních
  • Snadno a rychle vytvářet a upravovat obsah bez nutnosti složitých technických znalostí
  • Efektivně reagovat na potřeby zákazníků a poskytnout jim personalizovaný obsah

Nicméně jsme prohloubili i znalosti v Amazon Web Services cloudu a Microsoft Azure, abychom pro vybrané případy užití dokázali posoudit, který z nich je výhodnější oproti Google Cloud Platform. Produktová rada pracuje také s tématem udržitelnosti a společenské odpovědnosti pod zkratkou ESG.

Několik nápadů na zlepšení služeb jsme se pro nedostatek dat rozhodli nepodpořit. Uvědomili jsme si, že i to je v pořádku. Pomohlo nám to vyjasnit si situaci a sladit se napříč týmem. V tuto chvíli jsme v návrzích neviděli cestu, kterou se chceme vydat.

Navíc tento krok podporuje firemní hodnoty, kterými jsou například týmová spolupráce a sdílení informací.