V MoroSystems jsme přesvědčeni o tom, že technologie, umění a věda vznikají nejlépe v prostředí podněcujícím spolupráci a otevřenou diskuzi. Lidé se rodí s odlišným nadáním, různou inteligencí a schopnostmi a je potřeba umožnit jim své talenty rozvinout k dokonalosti.

Z těchto důvodů jsem přesvědčen o tom, že základním úkolem každé organizace je vytvářet prostředí, ve kterém lidé budou ochotni navzájem sdílet své znalosti a zkušenosti, spolupracovat na svém rozvoji a vzájemně se inspirovat a motivovat k dosažení nejlepších možných výsledků.

Firemní kultura a inovace

Základem prostředí, které inovace podněcuje, je správná firemní kultura a efektivní komunikace. Jako ideální se jeví otevřená a přátelská firemní kultura postavená na lidech a jejich schopnostech, na vzájemné toleranci, respektu, otevřená pozitivní i negativní zpětné vazbě. Firemní kultura založená na cílech, při jejichž řešení dokáží pracovníci uplatnit svoji kreativitu, nikoli na přesně popsaných procesech a postupech, které kreativitu a iniciativu tlumí.

Firemní kultura vytvářející prostředí, ve kterém je možné slavit úspěchy i poučení se z neúspěchů, protože i ty jsou úspěchem. Chytrá organizace se umí z chyb poučit. Včasná zpětná vazba ji pak dokáže posouvat rychle kupředu. Efektivní komunikace uvnitř firmy pak posiluje angažovanost všech pracovníků a umožňuje jim aktivně se zapojit do chodu firmy. Jejich zvýšené pracovní úsilí pak vede k celkovému zvýšení výkonnosti celé společnosti.

V případě, že lidé pracují v jedné místnosti, je to jednoduché. Všichni jsou v neustálém kontaktu, baví se společně, sdílí své znalosti a zkušenosti, inovace mají zelenou. Co ale dělat v případě, že je vás přes 120, máte kanceláře ve 4 městech a řada vašich kolegů pracuje vzdáleně?

Nástroje podněcující spolupráci a efektivní komunikaci

Vnitrofiremní e-mailovou komunikaci jsme zrušili již před 8 lety.

Mohlo by se zdát, že e-maily jsou tou správnou volbou. Mnoho firem podobnou situaci řeší sdíleným prostředím na disku, kam zaměstnanci uploadují své dokumenty. Obě dvě varianty jsou však nepružné, pracovníci se vzájemně blokují v práci, hrozí riziko ztráty důležitých informací. V MoroSystems jsme již před osmi lety zrušili interní e-mailovou komunikaci a nahradili ji wiki Atlassian Confluence.

Naše volba je Atlassian Confluence

Z nabízených nástrojů na trhu jsme zvolili Confluence, neboť nám umožňuje jednoduchým a efektivním způsobem komunikovat, spolupracovat, vytvářet a strukturovat obsah, sdílet informace a aktivně nad nimi diskutovat. Vše je na jednom místě. Informace, dokumenty, obrázky i komentáře. Vše je zaznamenáno a verzováno. Informace jsou kdykoliv a odkudkoliv k dispozici pro všechny, kteří mají uživatelská práva s nimi pracovat. Do naší wiki mají ze stejných důvodů, proč wiki ve firmě aktivně budujeme, přístup jak naši zákazníci tak i dodavatelé. Vzájemně spolupracujeme na projektech a naším společným cílem je vytvořit softwarová řešení, která našim zákazníkům pomohou lépe naplnit jejich potenciál.


Tento článek nám vyšel v říjnovém čísle magazínu ComputerWorld, který se zabývá tématem efektivní komunikace.

tomas_paral_efektivni_komunikace

Související články