Vývoj softwaru je minové pole plné předpokladů a nedorozumění. Firmy často investují obrovské částky do systémů, které se nakonec ukážou jako monumentální selhání. Proč? Protože předpokládají, než aby ověřovali. Protože staví katedrály místo toho, aby začali s jednoduchým přístřeškem. Protože zapomínají, že méně může být více.

Největší plýtvání? Velké systémy, které nikdo nepoužívá.

Je to jednoduché. Pokud vytváříte něco, co nikdo nechce, je to plýtvání, bez ohledu na to, jak ohromující nebo technologicky pokročilé to může být. Přínos musí být vždy vyšší než cena – a tím nemyslíme jen finanční náklady, ale také čas a energii věnovanou projektu.

Práce se skutečnými potřebami, ne s přáními

Základem úspěšného softwarového projektu je hluboké porozumění potřebám vašich uživatelů. To neznamená pouze poslouchat, co říkají, že chtějí, ale rozpoznat, co skutečně potřebují. Je zásadní odlišit skutečné potřeby od přelétavých přání, která mohou rychle vést k přebytečným funkcím a nadměrné komplexitě. A prioritizovat.

MVP: Minimální životaschopný produkt

MVP není jen buzzword. Je to strategie, která vám umožní rychle ověřit vaše předpoklady s minimálními náklady. Začít s jednoduchou, ale funkční verzí vašeho produktu vám umožní shromáždit cennou zpětnou vazbu od skutečných uživatelů a iterativně ji rozvíjet. MVP vám pomůže zaměřit se na to, co je opravdu důležité, a zabránit plýtvání zdrojů na funkce, které nikdo neocení.

Jak přestat plýtvat penězi?

  • Validace před vývojem:
    Před zahájením vývoje si ověřte předpoklady. Použijte prototypy, průzkumy, hloubkové rozhovory s uživateli. Sledujte je při práci a nechte je povídat, o tom, co právě dělají. Zmapujte skutečné potřeby uživatelů a validujte je s byznysovým zadáním. Do realizace pusťte ty z nich, které jej podporují.
  • Iterativní vývoj:
    Rozvíjejte produkt postupně s pravidelnou zpětnou vazbou od uživatelů. Agilní způsoby dodávky, které umožňují rychlý start, tvorbu MVP a následně upravovat IT řešení na základě zpětné vazby od uživatelů mohou být správnou cestou i pro váš projekt.
  • Zaměření na hodnotu pro uživatele:
    Vše co děláte validujte s byznysovým zádáním. Pokládejte si otázku, zdali to, co chci udělat vede k naplnění zadání, případně jak moc vás to k naplnění zadání posune. Vybírejte ty věci, které je snadné udělat a současně vás nejvíce posunou.

Plýtvání zdroji na softwaru, který nikdo nechce, je bohužel běžné. Ale nemusí to tak být. S přístupem zaměřeným na skutečné potřeby uživatelů, strategií MVP a iterativním vývojem, můžete zajistit, že vaše investice do softwaru přinese skutečnou hodnotu vaší firmě i vašim zákazníkům. Nejde o to dělat věci správně, ale dělat správné věci. A to znamená stavět software, který lidé skutečně chtějí a používají.

e-book ke stažení   Zaujalo Vás toto téma? Pak pro vás máme připravený celý e-book, který si můžete stáhnout zdarma.