Včera, 10. listopadu se v Národní galerii v Praze konal v pořadí již druhý ročník konference Happiness at Work, za kterou stojí Monika Hilm, Michal Šrajer a jejich tým.

Myšlenky skrývající se za pojmem Štěstí v práci jsou nám velmi blízké a proto jsme si nemohli nechat tuto událost ujít – a to nejen jako účastníci konference, ale i jako partneři celé akce.

Témata štěstí v práci a budování firemní kultury jsou v poslední době velmi populární a řeší je nejen firmy z oblasti IT, ale i z mnoha dalších odvětví, průmyslové a výrobní společnosti nevyjímaje. Je velmi pozitivní, že se i firmy, které se ještě před pěti lety tvářily jako nudné, zkostnatělé a často až utlačující své zaměstnance, transformují,  vylepšují pracovní prostředí a vytváří takové podmínky, aby si udržely zaměstnance a byly atraktivní pro nové kandidáty.

V MoroSystems dlouhodobě budujeme přátelské prostředí založené na spolupráci, na lidech a jejich schopnostech. Nikdo není jen pouhé kolečko ve stroji a každý může být iniciátorem změny. Definovali jsme si hodnoty, o kterých věříme, že skutečně mají smysl a definují naši přirozenost a nejsou jen nápisem na zdi u vchodu do kanceláří. Snažíme se tak oslovovat právě takové lidi, kteří jsou s naším vnímáním světa kompatibilní a dává jim to smysl stejně jako nám.

O čem byla konference

A jaké jsou klíčové myšlenky, se kterými jsme večer odcházeli?

haw

Na konferenci vystoupila řada řečníků s velmi zajímavými příspěvky a pohledy na celou problematiku. Jako hlavní řečník se představil Alexander Kjerulf, dánský propagátor Happiness at Work a autor světového bestselleru Happy hour is 9 to 5. Alexander procestoval více než 40 států za posledních 15 let a zkoumal, jak je to se štěstím v práci různě po světě.

It’s normal to be happy at work for us – we have even word for it.

Součástí dánské kultury je vytvářet takové pracovní prostředí, aby se v ní lidé cítili šťastně. Pro Dány je přirozené cítit se v práci dobře. Součástí dánského jazyka je dokonce slovo vyjadřující štěstí v práci. Doslova je přeložitelné jako happiness at work. Alexander tvrdí, že je fascinující sledovat, že v mnoha zemích je přirozené nesnášet svoji práci – a to nejen v rozvojových zemích, ale i ve vyspělých evropských státech, nebo v USA – tam se setkal i s názorem „Of course I hate my job. That’s why they pay me.“ V Japonsku existuje dokonce slovo „KAROSH“, které v překladu znamená smrt z přepracování.

Anyone can be happy at work.

Alexander tvrdí, že každý může být šťastný ve své práci. Je jedno, o jaký jde obor. I lidé stojící u pásu ve fabrice, nebo uklízečka toalet se mohou cítit šťastně. Existuje celá řada nástrojů, jak toho docílit. Ne všude funguje všechno, ale klíčové je ptát se lidí, co by je šťastnými udělalo. Dívat se, jak to skutečně funguje a hledat cesty, jak své zaměstnance potěšit.

Šťastní zaměstnanci dělají svoji práci lépe

Stereotypem naší doby je představa, že člověk musí být nejdřív úspěšný a pak bude šťastný. Ve skutečnosti je to možná přesně naopak. Pokud je člověk šťastný v práci, bude dělat svoji práci rád a velmi pravděpobobně ji bude dělat i lépe. Svědomitěji, zodpověji a efektivněji. Je velmi pravděpodobné, že pokud je zaměstnanec šťasný, bude šťastný i zákazník, se kterým se zaměstnanec dostane do styku a v konečném důsledku se to odrazí i na výsledcích firmy – už jen proto, že se zákazník bude rád vracet.

Hire happy people and teach them do their job.

Pokud nabíráte nového zaměstnance, nezáleží na tom, co má napsáno v CV, záleží na tom, jak je kompatibilní s vaší vizí, zda uznává stejné hodnoty a zapadne do kolektivu. Pokud vytváříte šťastnou firmu, měl by být především otevřený k tomu být šťastný. Člověka s negativním přístupem k životu jen obtížně zapojíte.

Průzkumy spokojenosti jsou nesmysl

Průzkumy, které firmy každoročně dělají, jsou nesmysl. Zapomeňte na ně. V principu jde o to, že se lidí ptáme, zda jsou spokojeni v práci. Jsou spokojeni s kuchyňkou, jsou spokojeni s pracovištěm, se svým šéfem, s procesem A, s tím a tím atd. Proč to řešíme? Chceme, aby byl náš zaměstnanec spokojený, nebo chceme, aby byl šťastný?

Spokojenost znamená, co si myslí. Štěstí znamená, co cítí. Zaměřte se na štěstí. Zaměřte se na to, jak se zaměstnanec cítí ve své práci.

Results and Relations

Výsledky a vztahy jsou dva klíčové faktory ovlivňující míru štěstí v práci. Nikdo nebude šťastný, pokud bude pracovat na něčem, co mu nedává smysl. Na něčem, co je nesmyslné, zbytečné, nevidí žádný přínos, nebo kde nedosahuje žádných výsledků.

Vztahy na pracovišti jsou nesmírně důležité. Platí pravidlo, že člověk nastupuje do práce kvůli práci a odchází kvůli svému šéfovi. Vytvořit přátelský kolektiv, kde lidem na ostatních záleží, je nezbytné.

Vytvářejte kulturu pozitivního feedbacku

Slavte úspěchy a dávejte pozitivní feedback, kdykoliv je to možné. Všímejte si, že se lidem něco podařilo a chvalte je za to. Nestojí to žádný čas ani žádné peníze.

haw

Příspěvky všech dalších řečníků přinášely pohled na štěstí v práci v různých odvětvích a různých firmách. Od těžké práce v neziskovce Člověk v tísni od Šimona Pánka přes super uvolněnou kulturu v Zoot až po omezené možnosti při provozování velkého čtyřhvězdičkového hotelu.

Všechny vystoupivší osobnosti se shodují na tom, že kulturu umožňující štěstí v práci je možné budovat všude. Ne vše bude všude fungovat a ne vše je všude možné. Univerzální odpověď na otázku, jak vytvořit štěstí v práci, neexistuje. Například v prostředí hotelu nikdy nebude možné dát lidem homeoffice. Je to především o komunikaci, práci s lidmi a identifikaci, co lidi potěší a co jim skutečně pomůže.