Začátkem roku 2021 začala v rámci Česka vznikat zajímavá iniciativa, která má rozhýbat stabilní vody komunikace státu, jeho občanů a dalších subjektů. Touto iniciativou je postupné spouštění bankovní identity (BankID), která má šanci výrazně zjednodušit ověření skutečné identity nás všech. Jakožto významný hráč na poli FinTech řešení jsme se neváhali zapojit a MoroSystems je aktuálně jedním z partnerů projektu Bankovní identita.

Co to je bankovní identita a v čem nám pomůže?

BankID (eID) je forma elektronické identifikace, která má za cíl být stejně důvěryhodná jako klasické formy autentizace – tzn. občanský průkaz či pas. Digitalizace lidské identity ve světě jedniček a nul je čím dál tím důležitější nejen u nás a přesto, že jsme zejména u nás v Česku stále na hraně digitálna, tato potřeba roste i zde. Stejně tak víme, že současné pokusy prozatím nezaznamenaly větší rozšíření a využití digitalizace v praxi.

Průkopníky v oblasti bankovní identity jsou severské země, které jako jedny z prvních začaly zavádět tuto formu ověření. Za to, že si výhod bankovní identity budeme schopni užívat i u nás musíme poděkovat snažení českých bank, které jsou v česku vnímány jako velmi důvěryhodné. To může výrazně pomoci v rozvoji a rozšíření jejího využívání. Banky samy pak nad rámec poskytování autentizace a informací mohou nabízet služby zaručeného elektronického podpisu či další zajímavé služby. Zjistěte jaké jsou konkrétní případy využití a jak BankID usnadní život lidem i práci organizacím?

1. BankID zpřístupní zaručený elektronický podpis

První z benefitů, který přichází spolu s bankovní identitou je zaručený elektronický podpis. V roce 2016 prohlásil bývalý estronský prezident Toomas Hendrik, že elektronické podpisy ušetřily ekvivalent celého pracovního týdne pro celou populaci. Věřím, že podobný efekt to může mít i u nás. Dostupnost elektronického podpisu se díky BankID může dramaticky zvýšit pro většinu české populace a bez problémů ho může využívat pro uzavírání smluv a další právní jednání.

2. Bankovní identita pomůže s kyberbezpečností 

Pojem cybersecurity se objevuje čím dál častěji. Jednou z odpovědí na hrozby spojené s využívám online služeb můžeme chápat i bankovní identitu. V souvislosti s ní se nejčastěji skloňují zkratky KYC (Know Your Customer) a AML (Anti-money laundering). Zatímco AML je sada regulatorních procesů týkající se praní špinavých peněz, které musí firmy zajistit, tak KYC je způsob ověřování zákazníka, který naplnění těchto regulací má zajistit. Dle odhadů se bude v roce 2025 celosvětový AML trh pohybovat v hodnotě 2 miliard dolarů. I proto je bankovní identita velmi lukrativním nástrojem, jak mohou firmy KYC a potažmo AML velmi jednoduše zajistit a vyřešit bez nutnosti dalších investic.

3. Přístup k portálu občana bez čekání na poště

Kolem bankovní identity se objevují další dvě zkratky: NIA (Národní bod pro elektronickou identifikaci) a SONIA (soukromoprávní NIA). Hlavní pozornost je nyní upjatá zejména k SONIA, tedy využití pro potřeby firem a organizací (takzvaných service providerů). Je však nutné si uvědomit, že k tomu, aby banky mohli poskytovat SONIA, musí poskytovat tyto služby i pro státní sektor. To může být a nejspíše bude zásadní obrat v rámci přístupu občanů ke službám státu, protože dosud jste pro přístup např. k portálu občana museli absolvovat kolečko zahrnující například Českou poštu. To nyní skončí – každý vlastník bankovní identity bude mít přístup k systémům státní orgány, kraje a obcí.

schema-plne-500x454

Zdroj: Bankovní identita a.s.

4. Aktualizované informace ve státních registrech

Službou, která může být pro mnohé firmy a organizace velmi zajímavá je přístup k základním státním registrům a k jejich aktualizacím. Díky bankovní identitě se zapojené organizace mohou automaticky dozvědět o změně např. trvalého bydliště či dalších informací. Dosud musely spoléhat na nahlášení těchto změn přímo jejich zákazníky.

5. Bankovní identita má do budoucna stovky využití

Bankovní identita by měla být dostupná pro komerční subjekty v druhé polovině tohoto roku. Už teď většina českých bank (zejména těch větších) začíná s přiřazováním identit svým zákazníkům – ověřují jejich data ve státních registrech. Tím se mohou otevřít zajímavé způsoby použití od jednoduššího přístupu občanů ke státním institucím, poskytovatelům služeb (vodárny, distributoři elektřiny apod.), půjčovnám aut či seznamkám, které bankovní identitu mohou využít pro jasnou identifikaci svých zákazníků. Když se podíváme do vzdálenější budoucnosti, mohou být podobné služby dostupné v rámci celé Evropské unie – sloučení státních elektronický identit je totiž dalším logickým krokem.

Jsem rád, že jako MoroSystems můžeme být u toho a nabídnout našim zákazníkům integraci bankovní identity do jejich stávajících systémů. Naše zkušenosti s podobnými FinTech řešeními a jejich zapojením nám dává ideální startovní pozici pro to pomoci i vám.