V MoroSystems jsme přesvědčeni o tom, že inovativní řešení vznikají nejlépe ve spolupracujícím prostředí. Lidé se rodí s odlišným nadáním, různou inteligencí a schopnostmi, ale pouze v nesobeckých společenstvích dokážou tyto své talenty rozvinout k dokonalosti. Proto u nás ve firmě vytváříme prostředí podněcující spolupráci a otevřenou diskuzi.

V červnu jsem se zúčastnil konference o inovacích a leadershipu s názvem Prosperita společnosti skrze podnikatelské prostředí. Zde jsem si ověřil, že cesta, kterou jdeme, je ta správná. Řadu věcí děláme skvěle. Současně vidím řadu oblastí pro zlepšení.

V tomto článku bych se s vámi rád podělil o to, co mě nejvíce zaujalo a čím jsem se inspiroval.

O konferenci

Konference  se konala v krásném prostředí golfového resortu Kaskáda v Jinačovicích u Brna. Jednalo se o jeden a půl dne plného přednášek zajímavých řečníků na témata z oblastí spolupráce, leadershipu a inovací. Všechny přednášky včetně slajdů jsou k dispozici. Děkuji RED BUTTONu za skvělý nápad a jeho realizaci.

Nejvíce mě zaujaly následující přednášky.

Milan Hejný, Výchova slušného občana, příspěvek matematiky

Milan Hejný, profesor matematiky, ve své přednášce představil způsob, jak výuka matematiky může přispět k výchově slušného občana. Krom jiného je „slušný občan“ dle Milana Hejného optimista, který má schopnost kriticky myslet a umí účinně spolupracovat. Milan Hejný se detailně zabýval hledáním kauzálních vazeb v matematice i mezilidských vztazích, uměním odhalovat souvislosti a nepodléhání předsudkům.

Z mého pohledu velmi zajímavá přednáška o výuce matematiky potažmo o způsobu učení a osobního rozvoje v jakémkoli věku.

Filip Dřímalka, Digitální inovace jako brána ke spolupráci

Filip Dřímalka představil téma Digitální inovace jako brána ke spolupráci. Filip popisoval, že inovace nejlépe vznikají z inspirace, sdílení informací (zrychluje inovační proces) a spolupráce (s inovátory, napříč obory). Nezbytnou součástí inovačního procesu je dle Filipa odvaha inovátorů pustit se do inovací. Osobní rozvoj lidí, kteří se na inovacích podílejí musí dle Filipa jít ruku v ruce s rozvojem technologií, na kterých pracují.

Luboš Malý, Firemní kultura a její neustálé zlepšování

Luboš ve své přednášce představil způsob, jak lze vytvářet firemní kulturu neustálého zlepšování. Hlavní myšlenkou je ochota lídra najít si, co by se dalo zlepšit, jak by to mělo fungovat správně, zlepšit to, oslavit to a najít si něco jiného. A tak pořád dokola.

Luboš uvedl dvě základní východiska pro kulturu neustálého zlepšování

 • Role lídra je pomáhat ostatním dosahovat jejich cílů
 • Jen opravdu málokdo chce dělat svoji práci blbě

Pokud mám pomáhat ostatním dosahovat jejich cílů, pak na to musí být připraven. Luboš se k tomu staví následovně. Každé ráno se potkává se svým týmem, ne proto, aby se zeptal, co budou dělat, ale aby viděl, že jsou v pořádku a připraveni podat skvělý výkon.

Trojnožka, kterou tvoří firemní kultura neustálého zlepšování je dle Luboše postavena na strukturách, dovednostech a chování.

Lubošovo poselství bylo „Zlepšování je přemýšlení. Hledáme rovnováhu mezi strukturami, dovednostmi a chováním. Jednoduše a jasně. Nejvíce se posuneme, pokud změníte sami sebe.“

Roman Stupka, Návyky a disciplína – součást DNA inovativní firmy

Roman Stupka se ve své přednášce zaměřil na to, jak návyky a disciplína dělají z úspěšných firem skvělé firmy.

Roman hned na začátek přišel s myšlenkou, že 1% úspěchu tvoří nápad a 99% tvoří jeho exekuce. Vize bez realizace je halucinace.

Roman následně představil Rockefeller habits. Rockefeller habits je framework, který umožňuje firmám systematicky se zabývat strategickým řízením jejich organizací z pohledu lidí, strategie, exekuce a cashflow.

 • Lidé
  • Máte v organizaci správné lidi, co dělají správné věci, správně?
 • Strategie
  • Vize
  • Strategie jako cesta pro její naplnění
  • Jednostránkový strategický plán
 • Exekuce
  • Priority
   • Kvartální, měsíční, týdenní cíle
   • Denní plány
  • Data jako podklady pro rozhodování (nikoli pocity)
  • Rytmus komunikace pro rychlejší rozhodování
   • Denní meetingy managementu
 • Cashflow
  • Máme hotovost pro realizaci strategie

Rockefeller habits jsou krásně popsány v knize Scaling up od Verna Harnishe. Mohu doporučit. Právě ji čtu.

Mohu vám doporučit i ostatní přednášky, které jsou k dispozici online >