Nová aplikace Nadačního fondu KOMETA s názvem „Komunikační deník“ pomůže jako alternativa běžné komunikace u osob, kde existují jakékoliv potíže s verbální komunikací – lidé s poruchami autistického spektra (PAS), DMO, Downovým syndromem, dysfázií, afázií apod. My jsme hrdí, že jsme se na dokončení vývoje aplikace mohli podílet.

Nadační fond KOMETA je nestátní nezisková organizace s cílem podporovat rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra. Hlavním důvodem pro výběr této cílové skupiny je zvýšení povědomí o problematice autismu, pomoc při výchově a vzdělávání dětí s autismem a jejich začleňování do společnosti.

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Projevuje se to hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. K rozvoji komunikačních schopností používají děti s autismem tzv. komunikační deník. Komunikačním prostředkem jsou vizuální symboly, jako jsou obrázky, piktogramy, fotografie apod.

Nadační fond KOMETA se rozhodla ve spolupráci s rodiči vytvořit elektronickou pomůcku podobnou klasickému tištěnému deníku. Na trhu totiž existuje monoho aplikací, které takto fungují, ale nesplňují žádaná kritéria nebo nepodporují český jazyk. Aplikace je inspirována stávajícími alternativními a augmentativními komunikačními metodami (AAK, z nichž nejznámějším je Výměnný obrázkový systém (VOKS) či Bliss. Jejím cílem je podpora rozvoje komunikačních schopností.

Vytvořili tak první verzi aplikace, která však stále nesplňovala žádané požadavky. Díky zpětné vazbě dětí používajících aplikaci a ve spolupráci s odborníky v oblasti speciální pedagogiky (středisko rané péče pro děti s autismem, základní škola pro děti s autismem) připravili řadu připomínek a změn, které bylo třeba do aplikace implementovat, aby dokázala opravdu pomoci tam, kde je třeba.

Konečné úpravy jsme se ujali my a bezplatně jsme aplikaci pro Nadační fond KOMETA dokončili. Programování nás baví a několik hodin našeho času pomohlo zlepšit život mnoha dalším lidem. Dokončená aplikace je nyní k dispozici všem uživatelům ke stažení zdarma na Google Play a již v prvních týdnech testovacího období ji stáhlo přes 50 uživatelů.

kom3 kom2 kom1