Pri svojej práci som narazil na nutnosť mať po ruke nástroj, ktorý dokáže rýchlo a efektívne vizuálne zaznamenať GUI návrhy jednotlivých obrazoviek webaplikácie. Jedna z možností je použiť program Balsamiq Mockup.

Balasamiq Mockup je jednoduchý nástroj pre vizuálnu tvorbu GUI obrazoviek. Môžeme si ho zjednodušene predstaviť ako rýchly „skicár“ pre  tvorbu GUI. Uplatnenie „skíc“ sa dá najsť vo viacerých fázach návrhu projektu, kedy je vhodné mať po ruke nástroj ktorý dokáže rýchlo a efektívne zaznamenať podobu GUI.

Výhody „skicovania“ GUI cez Balsamiq:

  • jedná sa o pomerne jednoduchý a rýchly program
  • vývojár, analytik, manažér a pod. majú presnú predstavu vizuálnej špecifikácii danej obrazovky
  • jednoduchá úprava už existujúcich mockupov
  • k jednotlivým komponentom je možné pridať poznámky ktoré podrobnejšie popisujú problematiku alebo pridávajú nejaké dalšie dôležité informácie
  • je dostupný pre Windows, Mac OS X aj Linux
  • pluginy napr. pre JIRA, Confluence apod.
  • možnosť exportovať výslednú obrazovku do PNG alebo PDF

Nevýhody

  • zadarmo je len „read“ verzia ktorá dokáže len prehliadať existujúce obrazovky, verzia pre zápis je platená
  • niektoré komponenty (ako napríklad strom) je potrebne dohľadať a doinštalovať

Domovská stránka projektu: https://www.balsamiq.com/products/mockups