IBM FileNet

FileNet je dokumentový server od společnosti IBM. Jedná se o produkt pro velké společnosti. Nejde se pouze o systém pro správu dokumentů a obsahu obecně, ale současně také o systém pro řízení procesů s možností připojení podnikových aplikací. Mezi jeho hlavní přednosti patří tvorba vyhledávacích filtrů, fulltextové vyhledávání a publikování dokumentů ve formátech html nebo pdf.

Architektura platformy FileNet P8. Obrázek převzat z https://mandalinaveen.blogspot.cz/2010/09/filenet-p8-architecture.html

Platforma FileNet P8 se skládá ze 3 základních komponent:

 • Application Engine
 • Process Engine
 • Content Engine

Application Engine

Application Engine je jednou ze tří hlavních komponent platformy FileNet P8. Tato komponenta hostuje Workplace webovou aplikaci, Workplace Java aplety a aplikační vývojové nástroje. Je to prezentační vrstva pro pracovní procesy a uložený obsah na dokumentovém serveru, pokročilá grafické nastavení jsou řešena pomocí java apletů (Process Designer, Process Administrator, …). Ve Workplace můžeme jednoduše zobrazit obsah Content Engine a ten také spravovat – vytvářet, upravovat, mazat dokumenty a složky. Můžeme také spravovat pracovní procesy. Aplikace Workplace se dále upravuje a přidává se nová funkcionalita pro potřeby konkrétní firmy, kde je systém nasazen.

Application Engine také chrání uživatelské přihlašovací údaje předávané mezi Workplace a Content Enginem a může být také nakonfigurováno, aby zajišťoval SSL zabezpečení.

Architektura Application Engine. Obrázek převzat z https://mandalinaveen.blogspot.cz/2010/10/filenet-application-engine-architecture.html

Process Engine

Další důležitou komponentou je Process Engine poskytující programové služby pro správu všech aspektů podnikových procesů (workflows), např. realizace procesu, správa pravidel, simulace procesu a modelování, analýza workflow. Process Engine umožňuje vytvářet, modifikovat a spravovat workflow uskutečňované aplikacemi, uživateli, atd. Je možné mít dokumentový server FileNet bez této komponenty, ale tím přicházíme o velké množství funkcionality a automatizace úkonů v životním cyklu dokumentu.

Architektura Process Engine. Obrázek převzat z https://mandalinaveen.blogspot.cz/2010/09/process-engine-architecture.html

Process Engine zahrnuje následující služby a správu komponent:

Process service – poskytuje služby workflow

Process Task Manager – nástroj ke konfiguraci a správě s procesy souvisejících služeb na serveru Process Engine

Email Notification – u workflow se dá u jednotlivých procesů nastavit, že pokud nastane určitá událost, tak se odešle email

Directory Server – ke službám adresářové služby se přistupuje přes Content Engine. Content Engine podporuje několik LDAP poskytovatelů a SSO funcionalitu. Tento přístup kdy Process Engine přistupuje k adresářové službě přes Content Engine nám umožňuje mít nastavení na jednom místě jak pro Process Engine tak pro Content Engine

Process Analyzer – poskytuje funkcionalitu pro detekci cyklů, nedostatků, generování reportů a grafů pro analýzu procesů nasazených v systému Process Engine.

Process Simulator – umožňuje si vytvořené workflow odkrokovat a odsimulovat různé scénáře s testovacími daty.

Workflow database – obsahuje informace o běžících workflow

Content Engine

Hlavní zodpovědnosti Content Engine:

 1. Správa obsahu
 2. Správa bezpečnosti
 3. Správu ukládání dat na úložišti

Content Engine poskytuje přístup a ukládací prostory pro obsah. Když content engine selže, nebudou mít uživatelé přístup ke stávajícímu obsahu, stejně tak nebudou moci vytvářet obsah nový. Správná funkčnost a stabilita Content Enginu je nejdůležitějším faktorem při vytváření vysoce dostupného prostředí FileNetu.

Nejčastěji se pomocí Content Engine ukládá obsah typu dokument. Ten si můžeme představit jako kombinaci obsahu (binární soubor) a metadat (vlastnosti dokumentu – properties). Metadata jsou strukturovaná data a jsou uložena v relační databázi naproti tomu obsah dokumentu jsou nestrukturovaná data, která jsou uložena na souborovém úložišti. Souborovým úložištěm může být sdílený disk, databáze, pásková jednotka. Souborové úložiště může být konfigurováno a spravováno pomocí FileNet Enterprise Manager (FEM). Existuje i speciální typ dokumentu, který nemá žádný obsah, ale pouze metadata.

Architektura Content Engine. Obrázek převzat z https://mandalinaveen.blogspot.cz/2010/09/filenet-content-engine-architecture.html

IBM FileNet Content Manager

IBM FileNet Content Manager představuje základní samostatný produkt pro správu obsahu. Bez tohoto uceleného řešení bychom si vše museli doprogramovat sami pomocí Content Engine API. Použití je ale relativně omezené, jelikož zde není přítomen Process Engine, který možnosti dokumentového serveru rapidně zvyšuje.

Content Manager poskytuje obsah, zabezpečení a ukládání dat (pomocí Content Engine).

Hlavní činností content manageru je:

 • Ukládání a spravování strukturovaných i nestrukturovaných dat, integrace
 • Office, kompletní životní cyklus dokumentu, řízení přístupových práv, tiskové výstupy, HSM

Produkt obsahuje tyto moduly:

 • Content Federation Services
 • DB2
 • FileNet Image Services
 • FineNet Integration for MS Office
 • FileNet vykreslovací engine – transformace dokumentů uchovaných ve FileNetu do PDF, HTML a dalších formátů.
 • FileNet služby pro Lotus Quickr
 • SharePoint Web Parts – umožňuje uživatelům Windows SharePoint přímý přístup k dokumentům a správě procesových aktivit poskytovaných IBM ECM (Enterprise Content Manager).
 • Tivoli Directory Server
 • WebSphere Application Server
 • Workplace XT

Požadované JAR soubory pro vývoj nad Content Enginem:

Pro psaní vlastních Java aplikací jež využívají Content Engine Java API musí být požadované JAR soubory v classpath. Chybějící JAR soubor může vyvolat chybu a „class not found“ výjimku.

Jace.jar – základní JAR soubor pro Content Engine Java API

log4j.jar – Content Engine Java API jej vyžaduje pro logování.

stax-api.jar – poskytuje podporu pro Content Engine Web Services

xlxpScanner.jar – poskytuje podporu pro Content Engine Web Services

xlxpScannerUtils.jar – poskytuje podporu pro Content Engine Web Services

Autentizace a autorizace

Proces autentizace do FileNet P8 podporuje dva standardy, kterými jsou Java Authentication and Authorization Service (JAAS) a Web Services Security (WS-Security).

Po úspěšné autentizaci se pro autorizaci používá adresářová služba. Uživatelé i role jsou definováni v adresářové službě a content engine na základě těchto uživatelů a jejich rolí autorizuje uživatele pro přístup ke konkrétním dokumentům a objektům. Bezpečnostní práva se dají nastavit buď pro celou třídu objektů nebo pro jeden konkrétní objekt. Mohou být děděny z nadřazené složky. Práva je možno nastavit např. pouze pro čtení, čtení s možností vložit dokument do složky atd., možnosti nastavení jsou rozsáhlé.

Ukázka nastavení práv pro konkrétní dokument

FileNet Enterprise Manager (FEM)

FileNet Enterprise Manager je nástroj pro konfiguraci a správu Content Engine.

Pomocí tohoto nástroje jsme schopni:

 • Definovat vlastní metadata jako jsou vlastní třídy (dokumenty, složky, vlastní objekty, …),  vlastní properties pro jednotlivé třídy, šablony.
 • Nastavovat různá práva pro přístup ke třídám objektů či ke konkrétnímu objektu.
 • Procházet kompletní obsah uložený v Content Engine.
 • Je zde pokročilé vyhledávání dokumentů, složek a vlastních objektů, kdy si vyhledávací dotaz můžeme uložit pro pozdější použití, či nad všemi výsledky můžeme provést hromadnou akci.
 • Instance dokumentů, složek a vlastních objektů můžeme vytvářet, upravovat a mazat.
 • Můžeme exportovat metadata, které poté můžeme importovat do jiného prostředí.
FileNet Enterprise Manager

Užitečné odkazy a zdroje