Pojďme se podívat, co nového přinesl začátek roku v oblasti technologií. Tedy alespoň těch technologií, se kterými se setkáváme při vývoji v naší firmě.

Spring Roo

Spring Roo od své první verze dospělo do verze 1.1.3 a přineslo několik zajímavých novinek:

  • složené primární klíče
  • podpora databázového zpětné inženýrství – Spring Roo vytvoří a udržuje aktuální zdrojové kódy entit na základě datového modelu, který najde v databázi
  • deployment do cloudu Cloud Foundry
  • lepší podpora tvorby zásuvných modulů
  • anotace @RooJson pro podporu de/serializace z/do JSONu

Spring Android

Spring Android je framework pro integraci Spring Frameworku do mobilů s Androidem. To neznamená přenesení Spring Frameworku do mobilu, ale implementaci klientské části REST rozhraní. Ačkoliv je teprve ve verzi 1.0.0.M2, je velmi dobře použitelný.

Spring Data

Spring Data je projekt pokrývající práci s nejznámějšími NoSQL databázemi. Zatím jsou zpracovány: dokumentová databáze MongoDB, key-value databáze Riak a Redis, grafová databáze Neo4J nebo Amazon Simple Storage Services. Nečekejme jednotné API ve stylu JDBC nebo JPA, databáze vychází z odlišných principů. Očekávejme použití návrhových vzorů oblíbených v prostředí Springu, izolaci od driverů či REST API, mapování konfigurace a dat do beanů atp.

GWT

Na podzim vyšla verze 2.1 a v únoru verze 2.2 – co přináší nového? Podporu pro logování, pro návrhový vzor MVP (Model-View-Presenter), v dokumentaci se dočtete o komunikaci se serverem pomocí JSONu, plnění dat do komponent formalizují Editory… Zajímavou novinkou mezi kompontami jsou Cell Widgets – nový druh komponent, který pro získání svého datového obsahu používají návrhový vzor Muší váha – hodí se pro prezentaci dat.

Zprávou staršího data je nakoupení GWTDesigneru Googlem a jeho uvolnění zdarma. Jde o návrhář GUI fungující jako modul v Eclipse.

Hibernate

Začaly práce na verzi 4, alfa 2 je již ke stažení, co nás čeká nového se dočtete v přiloženém PDF na této stránce.

V prosinci loňského roku dospěl do verze 1.1.1 projekt Metamodel generátor. Je to zajímavý projekt, takže trochu podrobněji. Každý, kdo dělal refaktoring u rozsáhlejšího projektu, kde byly použity HQL dotazy, nejspíš už ví, že HQL má svoje mouchy – dotaz je z pohledu kompilátoru pouhý text a jeho správnost se ověřuje až za běhu aplikace. Řešením je Criteria API, které známe již z dřívějších verzi Hibernate. JPA 2 definuje nové Criteria API, které již během překladu umožňuje ověřit nejen správnost dotazu, ale také existenci atributu a jeho datový typ. Potřebuje k tomu „drobnost“ – třídu popisující třídu, tzv. statický metamodel. Metamodel generátor je Maven nebo Ant úloha, která tuto metatřídu automaticky vytváří. (Komu se tento princip líbí, ale hledá řešení elegantnější než JPA 2 Criteria API, může zkusit knihovnu QueryDSL.)

Apache Wicket

Vyšla verze release candidate 3 Wicketu 1.5. Posílání událostí mezi komponentami vypadá velmi nadějně – v předešlé verzi Wicketu bylo nutné používat méně flexibilní a méně přehledný IVisitor. Uvidíme, jak se nová verze ujme, seznam nezbytných změn pro migraci aplikace je obsáhlý.

Závěr

Seznam novinek není úplný, například toto jaro vyšel IE9 a Firefox 4, ale o nich jste již dávno přečetli jinde… Pokud vás napadají další novinky, převratné, zásadní, dlouho očekávané, a nebo prostě jen zajímavé, napište nám je do příspěvků pod článkem.