Používáte Subversion a Maven pro správu svých projektů? Provozujete vlastní (firemní) Maven repository pro správu knihoven? Pokud ano, pak jistě hledáte způsob jak automatizovat provádění releasů svých projektů.

Standardní cestou, jak toho dosáhnout, je použití Maven Release Pluginu. Sladění všech částí konfigurace projektu pro jeho použití ovšem není triviální, takže zde je konkrétní příklad, jak to děláme my. Nebudu se rozepisovat o obecných principech použití Maven Release Pluginu, protože ty si lze snadno dohledat kdekoliv na webu.

Verze v Mavenu

Maven podporuje použití až 4 úrovní verzování, takže pro projekt lze definovat např. verzi <version>1.0.1-beta1</version>. Tři úrovně jsou ovšem nepovinné, takže lze mít i verzi <version>1</version>

Při vývoji se doporučuje mít v projektu nastavenu verzi SNAPSHOT a pouze během procesu releasu by se verze měla krátkodobě změnit na finální (bez kvalifikátoru „SNAPSHOT“). Po vyreleasování by se zase měla hned přehodit do vyšší SNAPSHOT verze (např. tedy: 1.0.1-SNAPSHOT > 1.0.1 > 1.0.2-SNAPSHOT). Tento princip se odráží i ve funkcionalitě samotného Maven Release Pluginu.

Konfigurace projektu

Příklad nastavení SVN adresy v pom.xml:


<scm>
  <connection>scm:svn:svn+ssh://host/cesta</connection>
</scm>

Nastavení Maven Release Pluginu v pom.xml


<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupid>org.apache.maven.plugins</groupid>
      <artifactid>maven-release-plugin</artifactid>
      <version>2.0</version>
      <configuration>
        <remotetagging>false</remotetagging>
        <preparationgoals>clean install</preparationgoals>
        <goals>deploy</goals>
      </configuration>
    </plugin>
  </plugins>
</build>

Nastavení URL vaší firemní repository pro deploy v pom.xml:


<distributionmanagement>
  <snapshotrepository>
    <id>dist-snapshots</id>
    <url>ADRESA_VASI_FIREMNI_REPO</url>
  </snapshotrepository>
  <repository>
    <id>dist-releases</id>
    <url>ADRESA_VASI_FIREMNI_REPO</url>
  </repository>
</distributionmanagement>

Nastavení přístupových údajů pro deploy do firemní repo v lokálním settings.xml:


<servers>
  <server>
    <id>dist-snapshots</id>
    <username>VASE_USERNAME_K_FIREMNI_REPO</username>
    <password>VASE_HESLO_K_FIREMNI_REPO</password>
  </server>
  <server>
    <id>dist-releases</id>
    <username>VASE_USERNAME_K_FIREMNI_REPO</username>
    <password>VASE_HESLO_K_FIREMNI_REPO</password>
  </server>
</servers>

Proces releasu

Pokud si takto nastavíte svůj projekt, pak chování maven release pluginu bude následující. (pozn.: před releasem je třeba mít komitnuty všechny lokální změny do SVN).

Release provedeme ve dvou krocích:

 1. mvn -B -Dusername=VASE_SVN_USERNAME –Dpassword =VASE_SVN_HESLO release:prepare
  zkontroluje, zda jsou všechny lokální změny komitnuty

  1. provede ‚mvn clean install‘ na projektu a ověří tak, že projekt je zkompilovatelný
  2. změní v pom.xml verzi ze SNAPSHOT na ostrou (např. z 4.2.2-SNAPSHOT na 4.2.2) a komitne celý projekt do SVN
  3. vytvoří nový tag v SVN s názvem aktuální ostré verze (např. MujProjekt-4.2.2)
  4. změní v pom.xml verzi z ostré na SNAPSHOT (např. z 4.2.2 na 4.2.3-SNAPSHOT) a komitne celý projekt
 2. mvn -B -Dusername=VASE_SVN_USERNAME –Dpassword =VASE_SVN_HESLO release:perform
  1. checkoutne tag (vytvořený v předchozím kroku) ze SVN
  2. zbuilduje checkoutnutý tag a deployne do firemní repository

Pozn.: pro SVN funkčnost je nutné mít nainstalovaného řádkového SVN klienta

To je samozřejmě optimistický případ, kdy jde všechno dobře. Pokud dojde k pádu v některém z kroků tohoto procesu, tak je to nutné řešit standardní cestou, popsanou v dokumentaci Maven Release Pluginu (příkaz ‚rollback‘, apod.).

Vysvětlivky k jednotlivým elementům a jejich hodnotám si jistě snadno dohledáte sami. Doufám, že tento textík vás při hledání správného způsobu releasování aspoň nakopne správným směrem.