Moje přednáška byla koncipována jako seznámení s technologiemi, které poskytuje SpringSource. Zaměřil jsem se především na technologie, které nám mohou být určitým způsobem užitečné – tedy převážně na Roo, Grails (Groovy), dmServer a tcServer.
Jsou to všechno technologie, které jsme již částečně integrovali, nebo se je chystáme integrovat do našich aplikací.
Všechny technologie jsem předvedl na reálných příkladech a ukázal, jak je můžeme efektivně použít. V našich podmínkách chceme převážně používat Groovy jako doplněk našich aplikací (pro inteligentní konfiguraci, či pro validaci) a také Spring Roo, který nám umožní urychlit start vývoje aplikací a zefektivnit jejich správu.