Michal Bradiak nám představil nástroj, který bychom ocenili zejména na velkých projektech, které s sebou nesou problémy spojené s dlouhým startem aplikace při vývoji.
Michal nás upozornil na možnosti tohoto nástroje a ukázal nám jeho použití v praxi. Zajímavé jsou jeho funkce zejména při vývoji webových aplikací, kde klasický hot code replace selhává, či funguje pouze částečně.
Důležitou informací je to, že lze tento nástroj používat opravdu celý den bez toho, aniž bychom mohli aplikaci restartovat (možnosti jsou samozřejmě i tak omezené a ne všechny změny mohou být reflektovány). Jediným kazem na kráse je pak to, že JavaRebel je komerční aplikace.