Michal Huvar nám popsal jeho zkušenosti s optimalizací náročných webových aplikací, na jejihž vývoji se podílel. Seznámil nás se všemi kritérii, která musíme brát v potaz při vývoji takto velkých aplikací a vysvětlil jak předcházet problémům.


Zaměřil se především na optimalizaci databázových dat a dotazů. Předvedl nám pár reálných ukázech neoptimalizovaných dotazů a jejich optimalizaci. Michalova přednáška byla o to více užitečná, že se s optimalizací setkáváme na každém projektu a proto bychom měli vedět jak na to.
Zajímavou poučkou je především to, že optimalizace by se neměla provádět běheme vývoje, ale opravdu až na jeho konci tak, abychom zbytečně neztráceli čas optimalizací něčeho, co pak v dané aplikaci možná nebude.