Je to již měsíc, kdy se v našich Brněnských kancelářích uskutečnil závěr prvního kola našeho vzdělávacího programu MoroEDU. A jelikož bychom se s vámi rádi podělili o výsledky, přinášíme zde malou reportáž z této akce. Navíc jako bonus zde budeme postupně uveřejňovat i videa, která jsme natočili při jednotlivých „přednáškách“.

Probírali jsme následující témata:
  • Michal Huvar – optimalizace webových aplikací
  • Radek Teichmann – SpringSource potfolio
  • Michal Bradiak – představení nástroje JavaRebel
  • Tomáš Páral – novinky ve Springu 3.0
Nakonec se celková doba všech přednášek vyšplhala k úctyhodným 6 hodinám, takže jsme odcházeli naplněni informacemi a unaveni z prezentování. A co tedy bylo obsahem jednotlivých přednášek?

Optimalizace webových aplikací

Michal Huvar nám popsal jeho zkušenosti s optimalizací náročných webových aplikací, na jejihž vývoji se podílel. Seznámil nás se všemi kritérii, která musíme brát v potaz při vývoji takto velkých aplikací a vysvětlil jak předcházet problémům.
Zaměřil se především na optimalizaci databázových dat a dotazů. Předvedl nám pár reálných ukázech neoptimalizovaných dotazů a jejich optimalizaci. Michalova přednáška byla o to více užitečná, že se s optimalizací setkáváme na každém projektu a proto bychom měli vedět jak na to.
Zajímavou poučkou je především to, že optimalizace by se neměla provádět běheme vývoje, ale opravdu až na jeho konci tak, abychom zbytečně neztráceli čas optimalizací něčeho, co pak v dané aplikaci možná nebude.

SpringSource portfolio

Moje přednáška byla koncipována jako seznámení s technologiemi, které poskytuje SpringSource. Zaměřil jsem se především na technologie, které nám mohou být určitým způsobem užitečné – tedy převážně na Roo, Grails (Groovy), dmServer a tcServer. Jsou to všechno technologie, které jsme již částečně integrovali, nebo se je chystáme integrovat do našich aplikací.
Všechny technologie jsem předvedl na reálných příkladech a ukázal, jak je můžeme efektivně použít. V našich podmínkách chceme převážně používat Groovy jako doplněk našich aplikací (pro inteligentní konfiguraci, či pro validaci) a také Spring Roo, který nám umožní urychlit start vývoje aplikací a zefektivnit jejich správu.

Nástroj JavaRebel

Michal Bradiak nám představil nástroj, který bychom ocenili zejména na velkých projektech, které s sebou nesou problémy spojené s dlouhým startem aplikace při vývoji. Michal nás upozornil na možnosti tohoto nástroje a ukázal nám jeho použití v praxi. Zajímavé jsou jeho funkce zejména při vývoji webových aplikací, kde klasický hot code replace selhává, či funguje pouze částečně.
Důležitou informací je to, že lze tento nástroj používat opravdu celý den bez toho, aniž bychom mohli aplikaci restartovat (možnosti jsou samozřejmě i tak omezené a ne všechny změny mohou být reflektovány). Jediným kazem na kráse je pak to, že JavaRebel je komerční aplikace.

Novinky ve Springu 3.0

Tomáš Páral nám na závěr prvního MoroEDU předvedl novinky ve Springu 3.0 a zejména se věnoval zlepšené podpoře validací formulářů. Opět jsme se mohli přesvědčit o tom, že tvůrci Springu se nám snaží ulehčit práci na každém kroku a tak i validace formulářů je nyni o poznání jednodušší a flexibilnější. Tomáš vše opět předvedl na ukázkovém příkladu, takže jsme si mohli použítí nových validátorů vyzkoušet na vlastní kůži.

Závěr

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří prezentovali a i všem, kteří poslouchali. Věřím, že to bylo pro všechny velkým přínosem. Jako bonbónek nakonec, vám ještě poskytneme zprostředkování atmosféry alespoň pomocí fotografií.
Videa budou následovat v dalších dnech. Naše vzdělávací úsilí bude i nadále pokračovat, takže se můžete těšit i na další naše postřehy ze světa námi objevovaných technologií

[nggallery id=3]