Nedávno jsme navštívili přažský CZJUG a vystoupení Honzy Novotného o iBatisu 3 se nám velmi líbilo. Řekli jsme si, že zkusíme i konkureci a včera jsme se byli podívat na představení Google User Group na téma Agilní vývoj a GWT. O agilním vývoji jsme se nakonec moc nedozvěděli, ale místo toho nám Matěj Zachar kvalitně představil Google Web Toolkit a jeho možnosti pro tvorbu RIA. Děkujeme.

Naše firma po GWT nějakou dobu pokukovala. Po analýze možností  technologie a její použitelnosti pro naše aplikace jsme se ale rozhodli jít do Apache Wicket, která je pro naše použití vhodnější. Včera jsme si potvrdili, co se nám na GWT líbilo a co ne.

Co se nám velmi líbí

  • Komponenty, jejich design a chování podobné desktopovým aplikacím
  • Debugovatelnost

Co se nám nelíbí, i když to jistě má v GWT opodstatnění

  • Generování Javascriptu z Java kódu při sestavení projektu = nemožnost provádět žádné ani malé úpravy bez rekompilace a znovusestavení celého projektu
  • XML konfigurace pro jednotlivé komponenty = složitost
  • Nativní metody a jejich imlementace = zapisujeme Javascript přímo do částečně zakomentované nativní metody v Java třídě, což je pro mě jako Java programátora celkem ideologicky nepříjemné

Na závěr je ale potřeba říci, že jakmile budeme potřebovat realizovat webové řešení velmi podobné desktopové aplikaci, potom pro nás bude GWT jasnou volbou.