Na závěr našeho studia na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity jsme vypracovali sadu tří diplomových prací týkajících se moderních J2EE technologií a nástrojů.

Naše práce se zabývají aplikačním rámcem Spring, rámcem zajišťujícím autentizaci a autorizaci Acegi Security, ORM nástrojem Hibernate, rámcem pro snadnější práci s layoutem stránek Sitemesh, jednotkovým testováním apod.

Řekli jsme si, že je čas se o tyto texty také podělit.

Moderní JEE technologie a nástroje