Zajímavá informace se objevila na TheServerside.COM. Apache Software Foundation (ASF) se rozhodla sjednotit roztříštěné spektrum snah o implementaci alternativní verze JRE s otevřeným kódem a rozjet projekt s názvem Harmony. Jeho cílem je open-source implementace běhového prostředí specifikace Java 2, Standard Edition využívající licenci Apache Licence v2.

Členy vývojového týmu by se měli stát i lidé z podobně zaměřených projektů, jakými jsou IKVM, GCJ, Kaffe či Classpath. Začlenění Harmony mezi projekty Apache Incubator závisí na vyjádření Incubator PMC, což je komise, která má takováto rozhodnutí na starosti, ale zdá se, že jde jen o formalitu.

Apache Incubator

Projekt Apache Incubator je v rámci ASF jakousi vstupní bránou, kterou musí projít většina projektů, které se chtějí pod křídla ASF dostat. Zde jsou vyvíjeny až do doby, kdy ASF rozhodne, že jsou natolik vyspělé a kompatibilní s požadavky Apache, že mohou být přesunuty „do přední linie“.

Deklarované cíle projektu Harmony

  • zapojení co nejširší komunity do plánování a vývoje
  • modulární návrh JVM a standardní knihovny tříd, což umožní nahrazení částí (modulů) run-time prostředí nezávislými implementacemi třetích stran,
  • vytvoření souboru testů, který ověří kompatibilitu externích modulu.

Každopádně věci se teprve dali do pohybu, čili reálné výsledky jsou zatím pouze hudbou vzdálené budoucnosti.

Související odkazy