Na TheServerSide.COM vyšel rozhovor s Brucem Snyderem, jedním z hlavních vývojářů projektu Castor JDO a zejména aplikačního serveru Geronimo. Zajímavé jsou souvislosti s frameworkem Spring.

Geronimo je vyvíjen pod křídly Apache Software Foundation, což znamená, že půjde o open-source záležitost. Zaujala mě zejména ta část rozhovoru, kde se Bruce zmiňuje o záměru rozšířit Geronimo o řadu „fun“ vlastností, jakmile bude dosaženo plné J2EE kompatibility. Jako příklad uvádí integraci s rámcem Spring. Instalovaná aplikace by mohla obsahovat soubor pojmenovaný např. spring.xml, Geronimo by jej detektoval a automaticky nahodil Spring IoC kontejner. Bruce uvádí, že podpora Springu je věc, po které J2EE vývojářská komunita volá poměrně silně, a že v podstatě všichni jeho kolegové pro svou práci nějaký „lightweight“ aplikační framework využívají.

Další zajímavá fakta

  • Castor JDO není implementací oficiální J2EE JDO specifikace – jde jen o shodu jmen. Bruce tvrdí, že Castor přišel s pojmenováním JDO dříve než JCP.
  • Jádro Geronima bude co nejmenší a na J2EE naprosto nezávislé, což vývojářům přináší možnost implementovat v podstatě jakékoliv rozšíření a uživatelům maximální konfigurovatelnost. Mělo by tedy být možné například nahradit s Geronimem dodávanou implementaci určité služby svým oblíbeným open-source řešením. Vzhledem k poměrně čerstvým nepříjemným zkušenostem s do Tomcatu zadrátovaným commons-logging systémem se mi to zdá jako dobrý nápad. Nehledě k tomu, že princip podpory množství různých implementací stejné funkcionality se již dávno osvědčil ve Springu.
  • Vzhledem k tomu, že aplikační server Geronimo je open-source, tak podle Brucových slov „bude hotový, až bude hotový“ :)

Související odkazy